!!! RAČÍ MOR – HORNÍ BEČVA !!!

Dobrý den!

Na Rožnovské Bečvě je opět potvrzen račí mor – konkrétně ve středu obce Horní Bečva. Státní veterinární správa nařídila mimořádné opatření k zamezení šíření.

Přenašeči této choroby jsou nepůvodní druhy raků (např. rak signální, rak pruhovaný), kteří jsou vůči onemocnění do značné míry rezistentní. Naproti tomu u evropských druhů (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní) dochází po nakažení vždy k úhynu celé populace.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a Savem.

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Díky za Vaše pochopení a respektování.

Za výbor MO Rožnov Martin Holčák

Únik splašků z výpusti pod Bučiským jezem

Od jara se řeší výpusť pod Bučiským jezem – tečou  do Bečvy střídavě splašky z poškozené  kanalizace – podle předešlých rozborů jde hlavně o biologické znečištění – vlastník byl vyzván a přislíbil nápravu – stav je, ale spíš horší. Ryby naštěstí v místě nehynou, na malém potoce by to již problém ale byl.

Dne 17.10.2022 z výpustě splašky tekly opravdu  intenzivně – na místě s panem Dobešem z Ožp RpR jsme situaci znovu  probrali – vyzve vlastníka respektive správce kanalizace znovu, aby dal věc do pořádku. Snad To nebude trvat dalšího půl roku, či déle. 
                                              

Vašek Liška

Víkendové záchranné transfery ryb – 09.10.2022

V neděli 9.10. naše MO Rožnov provedla záchranné transfery ryb před plánovanými stavebními zásahy do toku, aby se minimalizovaly  škody na rybí obsádce.

Transfery probíhaly na toku Bečvy a Hážovky. 

Zaznamenali jsme pěknou druhovou pestrost – včetně zvláště chráněných druhů. Ve výčtu nechyběli kromě pstruha potočního i střevle potoční, vranka obecná, hrouzek obecný, ale také karas stříbřitý!

Děkujeme všem zúčastněným za dobře vykonanou práci.

Hospodářský odbor – Ing. Martin Holčák + dozorčí komise MO Rožnov – pán Václav Liška

Podezření na račí mor na našem revíru! – 9.října 2022

V centru Horní Bečvy, v toku Bečvy, při záchranném transferu ryb, jsme narazili na hynoucí raky s chybějícími končetinami a raci postrádali i únikové reflexy. Pojali jsme podezření na možný račí mor, raky jsme jen zdokumentovali a celou věc oznámili SCHKO Beskydy, aby podezření vyvrátila či potvrdila. 

Je potřeba dodržovat všechny doporučení, jež jsou v souvislosti z račím morem vydána.

Níže uvádíme již několikrát publikované doporučení ohledně račího moru:

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a např Savem (nebo jinou dostupnou dezinfekcí).

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Děkujeme. Hospodářský odbor – Ing. Martin Holčák + dozorčí komise MO Rožnov – pán Václav Liška

!!! Muškaři MO ČRS Rožnov postoupili do 1.ligy !!!

Muškaři MO ČRS Rožnov – František Adam a Jakub Adam + jejich partneři Bořek Kopecký z Oder a Lukáš Svoboda z Opavy postoupili z 2.ligy LRU Muška do 1.ligy!

Průběh jejich letošních úspěchů viz. přiložený dokument…

Výbor MO ČRS Rožnov tímto našim reprezentantům děkuje za skvělou reprezentaci. Rovněž držíme palce v další sezóně! „Petrův zdar“!

Ondra Jašek

Zákal na Rožnovské Bečvě

9. září 2022 si členové naši MO (konkrétně pan Zdeněk Rára) povšimnuli  zákalu vycházejícího ze dna toku Bečvy v CHRO u knihovny, jež znečišťoval tok. Byl kontaktován Odbor životního  prostředí Rožov p/R- ten na místo vyslal své pracovníky, aby zjistili stav a odebrali vzorky. Ryby neuhynuly. Nyní se zjišťuje původ a zdroj znečištění-aby k němu již nedocházelo. O výsledku budeme informováni.

Předseda dozorčí komise, Václav Liška

12.09.2022 – Vyjádření paní Šulové, OŽP Rožnov pod Radhoštěm

Jednalo se o zákal pocházející z kanalizace při jejím /čištění-akci prováděla soukromá firma na požadavek města-při čištění došlo zřejmě k průsaku do vodního toku.

Dle sdělení  OŽP bude provedena kamerová zkouška v inkriminovaném úseku – a dle výsledku a stavu poškození-bude řešen další postup- a případná oprava. O dalším čištění budeme předem  informováni.

Václav Liška, vedoucí dozorčí komise

Rybářský kroužek – nový vedoucí v Rožnově p.R.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Rybářské kroužky při Českém rybářském svazu slouží pro výchovu mladých rybářů od šesti do čtrnácti let.

Rybářský kroužek v Rožnově pod Radhoštěm je jedním z mnoha kroužků, které organizuje Středisko volného času. Webové stránky Střediska volného času v Rožnově p/R : www.svcroznov.cz

Rybářský kroužek při tomto středisku navštěvují zájemci z Rožnova, Zubří a Dolní Bečvy.

Zájemci z Prostřední a Horní Bečvy navštěvují rybářský kroužek ve škole na Horní Bečvě.

V Rožnově vede kroužek p. Martin Sosnowski602 573 244 a na Horní Bečvě p. Jiří Holzer – tel. 725 667 446.

Všichni zájemci o rybářský kroužek se můžou hlásit na začátku školního roku u paní Jaroslavy Barošové ve Středisku volného času nebo u vedoucích rybářských kroužků.

Všichni zájemci, kteří chtějí povolenku na lov ryb a nedosáhnou ve školním roce patnácti let, musí navštěvovat rybářský kroužek. V rybářském kroužku se zájemci seznámí s rybářským řádem, jak se loví, chrání a chovají jednotlivé druhy ryb. Rybářský kroužek začíná v listopadu a končí v dubnu závěrečnými závody v lovu ryb.