Zarybňovací plán

Zarybňovací plán předepisuje v rámci krajského hospodaření každé místní organizaci kolik a jaké druhové složení ryb musí daná organizace vysadit do svých revírů.

Počet a druhové složení vysazovaných ryb se určuje jednak podle plochy revírů a podle jejich charakteru (mimopstruhový, či pstruhový revír).

Každá místní organizace je povina o vysazeném množství ryb vést písemný záznam, tzv. násadové listy, které se v závěru roku předkládají Výboru územního svazu ČRS ke kontrole a k následnému proplacení.

Kromě povinného zarybňovacího plánu může každá místní organizace na své členské schůzi rozhodnout kolik a jaký druh ryby vysdadí do svého revíru nad rámec zarybňovacího plánu. Takto vysazené ryby ovšem hradí ze svých finančních prostředků.

Zarybňovací plán naší organizace do lovných toků je uveden v následující tabulce :

Druh rybyPočet
pstruh obecný, potoční
(dvou až tříletý)
8.000
pstruh duhový
(jednoletý)
2.000
lipan podhorní
(jednoletý)
3.000
kapr
(K2 – dvouletý)
2.520
ostroretka stěhovavá
(jednoletá)
5.000
parma obecná
(jednoletá)
2.000
lín obecný
(dvouletý)
500

Do chovných potoků je vysazován plůdek pstruha obecného potočního v počtu cca 100-150tis ks, který je dodáván od externích dodavatelů.