Nepovolené práce v toku Rožnovské Bečvy – Bučiska – 21.11.2022

21.11. jsem zjistil dle stop na břehu a přehrabaného dna v toku R. Bečvy v místě nad Bučiským jezem v Rožnově pod Radhoštěm  nepovolené práce v toku. Odhaduji, že zasažený úsek pojezdem  techniky  a pracemi je tak 20 m po celé šířce řeky. Kontaktoval jsem Ožp Rožnov-nebylo jim o tom  nic známo-věc prověřili – k akci se příhlásilo Povodí Moravy-jež Tu  provádělo běžnou údržbu jezu za pomoci bagru – viz přeposlaný  meil níže.
Dnes 22.11. jsem kontaktoval i zoologa SCHKO Beskyd a věc oznámil i jemu-také o zásahu nic nevěděl- i když se v místě vyskytují ZCHD střevle potoční, ouklejka pruhovaná  a snad by mohla hrozit i vranka obecná-nikdo se neobtěžoval je ze Správou řešit.
MO Črs Rožnov p/R  také  nebylo informováno a nikdo s ní zásah nekonzultoval.   
Práce v toku proběhly bez ohlášení Ožp, SCHKO Beskydy a  ČRS – nebyl konzultován postup a neproběhl záchranný transfer ryb- když v místě prokazatelně probíhaly práce v korytě toku.-Požadujeme důrazně upozornit Povodí Moravy s.p., aby dodržovalo zavedené postupy dle platné legislativy.-viz. přílohy 

Vašek Liška

Níže je odpověď z OŽP Rožnov:

Vážený pane Liško,

Váš podnět jsme prověřili u správce toku – Povodí Moravy, s.p. Dle sdělení pana Hadaše dělalo nad Bučiským jezem Povodí Moravy, s.p. běžnou údržbu na jezu za pomocí bagru. Domluvili jsme se, že nám  podobné zásahy do toku budou hlásit. Tím považuji věc za vyřízenou.

S pozdravem

Ing. Věra Šulová

vedoucí

Odbor životního prostředí a výstavby


T 571 661 257, M 739 503 659


MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Letenská 1918

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
roznov.cz | Rožnov, město se zdravým srdcem.

!!! Zákaz rybolovu – od pátku 21.10.2022 do pátku 4.11.2022 včetně – lov lososovitých ryb povolen !!!

21.10.2022 – 04.11.2022

V souvislosti s podzimním vysazením kapra do údolní přehrady „U Macečků“ na Horní Bečvě, je vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU KAPROVITÝCH RYB od pátku 21.října až do pátku 4.listopadu včetně!

Lov lososovitých ryb povolen.

Ing. Martin Holčák, hospodář MO

!!! RAČÍ MOR – HORNÍ BEČVA !!!

Dobrý den!

Na Rožnovské Bečvě je opět potvrzen račí mor – konkrétně ve středu obce Horní Bečva. Státní veterinární správa nařídila mimořádné opatření k zamezení šíření.

Přenašeči této choroby jsou nepůvodní druhy raků (např. rak signální, rak pruhovaný), kteří jsou vůči onemocnění do značné míry rezistentní. Naproti tomu u evropských druhů (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní) dochází po nakažení vždy k úhynu celé populace.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a Savem.

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Díky za Vaše pochopení a respektování.

Za výbor MO Rožnov Martin Holčák

Únik splašků z výpusti pod Bučiským jezem

Od jara se řeší výpusť pod Bučiským jezem – tečou  do Bečvy střídavě splašky z poškozené  kanalizace – podle předešlých rozborů jde hlavně o biologické znečištění – vlastník byl vyzván a přislíbil nápravu – stav je, ale spíš horší. Ryby naštěstí v místě nehynou, na malém potoce by to již problém ale byl.

Dne 17.10.2022 z výpustě splašky tekly opravdu  intenzivně – na místě s panem Dobešem z Ožp RpR jsme situaci znovu  probrali – vyzve vlastníka respektive správce kanalizace znovu, aby dal věc do pořádku. Snad To nebude trvat dalšího půl roku, či déle. 
                                              

Vašek Liška

Víkendové záchranné transfery ryb – 09.10.2022

V neděli 9.10. naše MO Rožnov provedla záchranné transfery ryb před plánovanými stavebními zásahy do toku, aby se minimalizovaly  škody na rybí obsádce.

Transfery probíhaly na toku Bečvy a Hážovky. 

Zaznamenali jsme pěknou druhovou pestrost – včetně zvláště chráněných druhů. Ve výčtu nechyběli kromě pstruha potočního i střevle potoční, vranka obecná, hrouzek obecný, ale také karas stříbřitý!

Děkujeme všem zúčastněným za dobře vykonanou práci.

Hospodářský odbor – Ing. Martin Holčák + dozorčí komise MO Rožnov – pán Václav Liška

Podezření na račí mor na našem revíru! – 9.října 2022

V centru Horní Bečvy, v toku Bečvy, při záchranném transferu ryb, jsme narazili na hynoucí raky s chybějícími končetinami a raci postrádali i únikové reflexy. Pojali jsme podezření na možný račí mor, raky jsme jen zdokumentovali a celou věc oznámili SCHKO Beskydy, aby podezření vyvrátila či potvrdila. 

Je potřeba dodržovat všechny doporučení, jež jsou v souvislosti z račím morem vydána.

Níže uvádíme již několikrát publikované doporučení ohledně račího moru:

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a např Savem (nebo jinou dostupnou dezinfekcí).

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Děkujeme. Hospodářský odbor – Ing. Martin Holčák + dozorčí komise MO Rožnov – pán Václav Liška