!!! V sobotu 11.března 2023 začaly hospodářské slovy chovných potoků !!!

V souvislosti s přípravami na lovnou sezónu a hlavně vysazování plůdku pstruha potočního, začal v sobotu 11.března hospodářský odbor s pravidelnými slovy chovných potoků. Dnešní povětrnostní podmínky nebyly moc vlídné, viz. foto. Děkujeme za odvahu celé lovné četě!

Rybářský kroužek dětí MO Rožnov p.R.

Rybářský kroužek dětí MO Rožnov p.R.

Organizační pokyny:

Rybářský kroužek Horní Bečva – vedoucí pan Jiří Holzer

E-mail: HolzerJiri@seznam.cz

Mobil: 725 667446

Stávající organizace zůstává beze změn.

Rybářský kroužek Rožnov pod Radhoštěm – vedoucí pan Martin Sosnowski

E-mail: sosnowski.m@seznam.cz

Mobil: 602 573 244

Mladí rybáři byli rozděleni na 2 kategorie:

  1. Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 0-2 roky

Povinná návštěva rybářského kroužku dětí ve Středisku volného času (SVČ) v Rožnově p.R. po dobu dvou let. Organizace kroužku zůstává beze změn. Platba kurzovného se provádí SVČ Rožnov p.R.  dle platných ceníků SVČ Rožnov p.R.

  • Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 2 a více let

Další pokračování rybářského kroužku bude prováděno ve zkráceném režimu:

  1.  17.12.2022, v 9,00 hodin – první schůzka.

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – vyplnění sumářů pstruhových povolenek. Aktuální informace k rybářskému řádu a ke změnám v rybolovu (BPVRP). Zároveň proběhne objednávka povolenek na rok 2023 a platba kurzovného (300,- Kč).

Vzít se sebou: členskou legitimaci, rybářský lístek a povolenky k rybolovu.

  •  14.1.2023, v 9,00 hodin – druhá schůzka

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – vyplnění sumářů mimopstruhových povolenek, příprava na závěrečné rybářské testy. Výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné.

  • 28.1.2023, v 9,00 hodin – třetí schůzka

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – závěrečné testy. Výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné. Výdej objednaných povolenek a členských legitimací.

Schůzky budou probíhat za přítomnosti pana Martina Sosnowského a dalšího člena výboru MO ČRS Rožnov p.R..

Povolenky k rybolovu – kategorie děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let)

Rybářské školení dětské mládeže je povinné (viz Stanovy ČRS, §4, odst. 2, písm. d)

V Rožnově p.R. dne 6.12.2022                                                                                     Ing. Pavel Kocián