TERMÍNY PRO VÝDEJ POVOLENEK V ROCE 2021

Výdej povolenek probíhá v objektu naší MO – Rybářská „Bouda“, Palackého 2678, Rožnov p.R. v těchto termínech :časkontakt
Středa 6.1. 2021od 15.30 hod. do 17.00 hod.Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze po předchozí telefonické domluvě – Mgr. Cvikl Zdeněk ( mobil : 605 808 661 ).
Pondělí 11.01.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 18.01.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Vše se bude odvíjet v závislosti na situaci s epidemií koronaviru.
Pondělí 01.02.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.02.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Sledujte webové stránky a informační nástěnky naší organizace.
Pondělí 08.03.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.03.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Opatření v rámci koronaviru:
Pondělí 12.04.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělíod 15.30 hod. do 17.00 hod.Při výdeji povolenky pouze 1 osoba,
Pondělí 19.04.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 03.05.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Před vstupem do Boudy dodržovat rozestupy
Pondělí 17.05.od 15.30 hod. do 17.00 hod.1 člen může vyzvednout i více povolenek pro kolegy

Výdej-povolenek-2021STÁHNOUT

INFO K VRÁCENÍ POVOLENEK A K VÝDEJI POVOLENEK PRO ROK 2021

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou:

Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.

Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).

Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry).

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Důrazně doporučujeme následující postup výdeje a příjmu povolenek:

Pokud je to technicky možné, pro příjem a výdej povolenek využijte výdejní okénko nebo poštovní služby.

Pokud je to technicky možné, zaveďte objednací systém na jednotlivé časy a dny.

Pokud není možné využít výdejní okénko, oddělte výdejce povolenek od členů například průhledným plexisklem. Nenechávejte členy čekat uvnitř výdejny; optimální je jeden člen uvnitř výdejny na jednoho výdejce povolenek.

V případě, že vznikne před výdejnou fronta, využijte čekání členů ke kontrole, zda mají správně vyplněné sumáře odevzdávaných povolenek. Zrychlíte tím následné odbavení ve výdejně.

Kromě standardních ochranných prostředků (rouška) používejte pro manipulaci s povolenkami a hotovostí jednorázové rukavice.

Před výdejnu, v místech očekávané fronty, na zem umístěte značky pro čekající v minimálně dvoumetrových rozestupech. Dobře poslouží například křídový sprej nebo reflexní samolepky.

 Děkujeme všem funkcionářům a členům za důsledné dodržování pravidel!