!!! SAZENÍ PLŮDKU PSTRUHA -POZOR ZMĚNA !!!

TERMÍN SAZENÍ SE ZATÍM POSUNUJE KVŮLI ZMĚNĚ PODMÍNEK NA LÍHNI- PLŮDEK POTŘEBUJE JEŠTĚ CHVÍLI. BUDEMA VČAS INFORMOVAT- DĚKUME ZA POCHOPENÍ.

O víkendu 16. a 17.března 2024 proběhne sazení plůdku pstruha obecného potočního do chovných potoků, prosíme ochotné sazeče o pomoc a děkujeme.

Bližší info u hospodáře MO, Ing. Martina Holčáka 732 733 739, MartinHolcak@seznam.cz

Změna adresy ČRS MO Rožnov – z Palackého 2678 na Lázeňská 2678

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schválilo dne 12.12.2023 na 10. zasedání usnesením č. 21/10/ZM/12/12/2023 pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí od křižovatky ulic Palackého a Pionýrská (pomníku F. Palackého) po pěší lávku přes řeku Bečvu názvem ulice Lázeňská, přičemž v důsledku této změny dojde i ke změně názvu přiléhajících adresních míst (Palackého 2678, Palackého 487). Tímto Vám sděluji, že Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm dne 10.1.2024 zapsal změnu stávajícího adresního místa Palackého 2678, kde máte hlášeno sídlo Českého rybářského svazu, místí organizace Rožnov p. R., do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Zápisem do RUIAN Vám vzniká povinnost nahlásit změnu všem subjektům, které nemají přístup do základních registrů nebo vůči kterým máte stanovenou oznamovací povinnost (banky, dodavatelé energií, pojišťovny, operátoři apod.).

Ceník povolenek a členských známek pro rok 2024

Prosíme všechny členy, aby ještě neplatili povolenky, ani členské známky na rok 2024! Platby proveďte až od 01.01.2024. Více info na pokynech k platbě povolenek a členských příspěvků pro rok 2024 níže:

Děkujeme za pochopení, Výbor MO Rožnov