Zákal na Rožnovské Bečvě

9. září 2022 si členové naši MO (konkrétně pan Zdeněk Rára) povšimnuli  zákalu vycházejícího ze dna toku Bečvy v CHRO u knihovny, jež znečišťoval tok. Byl kontaktován Odbor životního  prostředí Rožov p/R- ten na místo vyslal své pracovníky, aby zjistili stav a odebrali vzorky. Ryby neuhynuly. Nyní se zjišťuje původ a zdroj znečištění-aby k němu již nedocházelo. O výsledku budeme informováni.

Předseda dozorčí komise, Václav Liška

12.09.2022 – Vyjádření paní Šulové, OŽP Rožnov pod Radhoštěm

Jednalo se o zákal pocházející z kanalizace při jejím /čištění-akci prováděla soukromá firma na požadavek města-při čištění došlo zřejmě k průsaku do vodního toku.

Dle sdělení  OŽP bude provedena kamerová zkouška v inkriminovaném úseku – a dle výsledku a stavu poškození-bude řešen další postup- a případná oprava. O dalším čištění budeme předem  informováni.

Václav Liška, vedoucí dozorčí komise

Rybářský kroužek – nový vedoucí v Rožnově p.R.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Rybářské kroužky při Českém rybářském svazu slouží pro výchovu mladých rybářů od šesti do čtrnácti let.

Rybářský kroužek v Rožnově pod Radhoštěm je jedním z mnoha kroužků, které organizuje Středisko volného času. Webové stránky Střediska volného času v Rožnově p/R : www.svcroznov.cz

Rybářský kroužek při tomto středisku navštěvují zájemci z Rožnova, Zubří a Dolní Bečvy.

Zájemci z Prostřední a Horní Bečvy navštěvují rybářský kroužek ve škole na Horní Bečvě.

V Rožnově vede kroužek p. Martin Sosnowski602 573 244 a na Horní Bečvě p. Jiří Holzer – tel. 725 667 446.

Všichni zájemci o rybářský kroužek se můžou hlásit na začátku školního roku u paní Jaroslavy Barošové ve Středisku volného času nebo u vedoucích rybářských kroužků.

Všichni zájemci, kteří chtějí povolenku na lov ryb a nedosáhnou ve školním roce patnácti let, musí navštěvovat rybářský kroužek. V rybářském kroužku se zájemci seznámí s rybářským řádem, jak se loví, chrání a chovají jednotlivé druhy ryb. Rybářský kroužek začíná v listopadu a končí v dubnu závěrečnými závody v lovu ryb.

!!! Havárie na Hážovce v Tylovicích – 18.08.2022 !!!

Zástupci naši MO řešili ve čtvrtek 18.8. úhyn ryb na Hážovickém potoku v úseku asi 270 metrů, který sami objevili. Uhynulo několik stovek střevlí a mřenek, desítky hrouzků a pstruhů potočních. Příčinou otravy bylo pravděpodobně nesprávné užití dešťové kanalizace zatím neznámou osobou. Hasiči odebrali vzorky. Spolupracujeme na vyřešení s OŽP Rožnov a s CHKO Beskydy.

Václav Liška – vedoucí dozorčí komise

Fotodokumentace:


!!! VÝZVA !!!

!!! VYSAZOVÁNÍ PLŮDKU – PÁTEK 15.DUBNA 2022 !!!

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák vyzývá členy MO Rožnov, aby se ozvali ohledně vysazování plůdku pstruha potočního do chovných potoků. Vysazování by mělo proběhnout před odhájením pstruhových revírů, tento pátek 15.dubna.

vysazování plůdku

Veškeré informace na telefonu hospodáře, 732 733 739.

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák