Popis revíru Bečva Rožnovská 2 – č. 473 002

Od jezu pod silničním mostem do Stříteže nad Bečvou až k pramenům Rožnovské Bečvy včetně všech přítoků. Lov na toku v povolence k lovu zapsat jako podrevír č.1.
K revíru patří:
nádrž U Macečků v k. ú. Horní Bečva – 10,8 ha, lov na nádrži označit v povolence k lovu jako podrevír č.2.

Tok Bečvy nad nádrží U Macečků až k pramenům a všechny přítoky, kromě potoka Hážovka a Kněhyně po soutok s potokem Kněhyňka, označeno tabulemi, jsou CHRO – lov ryb zakázán.Odkaz na mapu revíru na google maps –

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Da-tYMw4aCGakvyDkCUmyxg1euQ&hl=cs&ll=49.444579817661314%2C18.186321500000076&z=12

Úseky toku v Rožnově pod Radhoštěm u mostu na Nádražní ulici, u mostu ke Společenskému domu, od jezu k jezu, jsou celoročně hájeny – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

!!! Nově – Úsek se zákazem rybolovu (CHRO) na Rožnovské Bečvě, a to od horního splavu u Eroplánu až po ústí Hornopaseckého potoka. Schváleno na Výroční členské schůzi 31.03.2019.

Chráněné rybí oblasti na revíru 473002

Chráněná rybí oblast na Prostřední Bečvě z důvodu rybího přechoduPři lovu ryb na toku je lovící povinen zaznamenat do kolonky podrevír v záznamu o docházce podrevír 1, při lovu na nádrži U Macečků je lovící povinen vyznačit do kolonky podrevír v záznamu o docházce podrevír 2.

Lov na umělou mušku na nádrži bez omezení.

Ustanovení pro část revíru – nádrž U Macečků (přehrada Horní Bečva) – vyznačeno tabulemi kolem nádrže :

– Měsíční úlovek kapra omezen na 10 ks
– Maximální horní míra kapra 70 cm
– Maximální horní míra pstruha obecného 45 cm
– Maximální horní míra sivena amerického 45 cm
– Maximální horní míra pstruha duhového 50 cm
Úlovky přesahující uvedené horní míry musí být šetrně vráceny zpět do revíru

Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)

Ryby chovat …

Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb – pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit …
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat …
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek