!!! POSLEDNÍ DVA DNY NA MOŽNOST ZAPLATIT ČLENSKÉ POVINNOSTI !!! JEN DO 30.04.2024 !!!

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben. Kompletní přehled cen členských příspěvků a povolenek k lovu si můžete prohlédnout zde. Připomínáme také, že od roku 2024 byla zrušena dosavadní praxe tištění a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je tak řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému (RIS).

Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Petrův zdar!

!!! Blíží se 30. duben, poslední termín pro zaplacení členského příspěvku !!!

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben. Kompletní přehled cen členských příspěvků a povolenek k lovu si můžete prohlédnout zde. Připomínáme také, že od roku 2024 byla zrušena dosavadní praxe tištění a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je tak řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému (RIS).

Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Petrův zdar!

Ukončení jarních – předsezónních hospodářských zásahů na revíru Rožnovská Bečva 473 002

V neděli 07.04.2024 byly dokončeny jarní – předsezónní hospodářské zásahy na revíru.

Z chovných potoků jsme letos odlovili 2 866 ks dvouleté a starší násady pstruha obecného, formy potoční.

Chovné potoky jsme opětovně osadili plůdkem (celkem cca 160tis ks do všech potoků). Letošní vysazování proběhlo ve dvou termínech 30.03. a 07.dubna 2024.

V sobotu 06.dubna proběhl ještě jeden (letos již třetí) komerční odlov.

Před zahájením nás ještě čeká vysazení tržních ryb. Pstruh duhový bude vysazen 09.dubna dotoku. ,

Pstruh obecný potoční (komerčně odchovaný) do přehrady by měl přijet ve čtvrtek 11.4.).

A před zahájením asi ještě stihneme vysadit i násadu lipana, konkrétně 11.04.

Velice děkujeme všem členům MO Rožnov, kteří se podíleli na pomoci s jarními hospodářskými zásahy na revíru.

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LRU PLAVANÁ – 6.4.2024

Místo: areál Mlýnské doliny ve Valašském muzeu – Hamerský rybník (jako minule)

Popis závodu: Loví se na rybníku s bahnitým dnem o hloubce cca 1,20 m. Hlavní a jedinou lovenou rybou bude pstruh duhový, kterého bude v rybníku cca 200 ks.  Závod v lovu ryb udicí na plavanou se skládá ze 2 kol ve dvou kategoriích:   

Kategorie I – začátečníci (ti, kteří letos mají svůj první rybářský lístek a byli tedy 1. rokem v kroužku)

Kategorie II – pokročilí (ti, kteří chodili letos do kroužku 2., 3., 4……. rokem)                       

Časový harmonogram:

Kategorie I – začátečníci, sraz účastníků v 7.30 hodin v „Živém domě“

7.30 – 8.00 prezentace, losování sektoru, vyplnění povolenky, příprava na závod

8.00 zahájení prvního kola (8.00 – 8.45 první kolo)

8.45 – 9.00 přestávka a přesun na další sektor

9.00 zahájení druhého kola (9.00 – 9.45 druhé kolo)

10.30 závěr – vyhodnocení kategorie I, předání cen, diplomů a pohárů

Kategorie II – pokročilí, sraz účastníků v 9.30 hodin v „Živém domě“

9.30 – 10.00 prezentace, losování sektoru, vyplnění povolenky, příprava na závod

10.00 zahájení prvního kola (10.00 – 11.00 první kolo)

11.00 – 11.15 přestávka a přesun na další sektor

11.15 zahájení druhého kola (11.15 – 12.15 druhé kolo)

13.00 závěr – vyhodnocení kategorie II, předání cen, diplomů a pohárů

Pravidla:

 Každý závodník chytá na vlastní nebezpečí. Počítají se všechny ryby s bodováním 1cm = 1bod. Lov povolený na 1 prut pouze na plavanou – splávek a nástraha. Nástraha může být pouze rostlinného původu (těsto, kukuřice…). Je přísně zakázáno použít živočišné nástrahy (červ, žížala……). Háček je povolený pouze bez protihrotu. Je nutné šetrné zacházení s rybou.

Nutné vzít s sebou: podběrák, metr, peán, psací potřeby (samozřejmě prut a nástrahu)

Po ukončení závodu dané kategorie bude pro děti připraveno malé občerstvení.

Parkování možné přímo v areálu muzea, vjezd kolem hasičské zbrojnice.

Akce se koná za každého počasí.

Akce je určena pro děti do 15 let, členům ČRS z.s. MO Rožnov p.R

Srdečně zvou pořadatelé:

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm a SVČ Rožnov pod Radhoštěm

!! Členská schůze – sobota 23.03.2024 !!

V sobotu 23.března 2024 proběhla Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm

Zúčastnilo se jen 38 členů, ani ne 10 % (konkrétně cca 6,34/ %) účast nás mrzí

Přítomné členy jsme informovali o hospodaření MO a aktualitách na našem revíru

V diskuzi jsme se snažili zodpovědět i dotazy našich členů a přislíbili jsme i řešit vznešené podněty v rámci našich možností

Na závěr se pár zájemců o brigádu při hospodářských zásazích na revíru přihlásilo – prosba hospodáře o pomoc, ale stále trvá.

Děkujeme všem zúčastněným.

Výbor MO Rožnov

Zápis diskuze (Ing.Martin Holčák)

ZÁPIS DISKUSE Z VČS KONANÉ 23.3.2024

p.Sobek Zmínil nevhodné zvolení termínu VČS. Sobota je pracovní den – možná proto i malá účast.

p. Románek Reagoval ve smyslu, že každý rybář by si jednou za rok mohl najít ty dvě hodiny. Dříve byla účast na VČS členskou povinností.

p. Kocián Účast byla podobně tristní i minulé roky, kdy se schůze konala v neděli.

p. Mikulenka Dotaz na cyklostezku kolem přehrady a přístup k vodě pro rybáře. Upozornil na nelegální chodník (sjezd z hráze na panelovou cestu).

p. Liška Vysvětlil problémovou komunikaci se starostou H.Bečvy. Při první fázi výstavby chodníku kolem přehrady byli rybáři zcela obejiti. K další fázi výstavby kolem přehrady vydali rybáři (MO Rožnov společně s VÚS Ostrava) zamítavé stanovisko.

Jelikož hrozilo obejití tohoto stanoviska z důvodu „vyššího veřejného zájmu“, došlo ze strany rybářů k akceptovatelným ústupkům. Do plánů výstavby mluví také orgán ochrany přírody (Správa CHKO Beskydy). Jejich zájmy se v podstatě shodují se zájmy rybářů. V pokračující komunikaci je domluva se starostou H. Bečvy lepší.

Bude následovat komunikace s Povodím Moravy (paní Burdíková) ohledně nedodržování zákazu vjezdu cyklistů na panelovou cestu a nelegálního sjezdu z hráze na panelovou cestu.

p. Sobek Zmínil, že při sazení (především lososovitých) ryb do přehrady Horní Bečva by bylo vhodné rozsadit ryby na více míst.

p. Holčák Ano, vhodnější by to jistě bylo.

Sypání ryb do přehrady Horní Bečva se řeší operativně dle aktuálních podmínek (a často toto probíhá ve spěchu). Tradičně se ryby dávají z panelové cesty nebo z druhé strany u bezpečnostního přelivu (zde se však ryba musí přenášet ve vaničkách. Popř. se ryba dává z mola na pláži (opět ve vaničkách).

Ing. Martin Holčák, hospodář MO Rožnov