Místní organizace

Termíny schůzí Výboru MO Rožnov – podzim 2024

16.9., 14.10.,11.11., 9.12

Výbor místní organizace

Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.
To je ve stručnosti definice hlavní náplně každého výboru místní organizace ČRS podle jejich stanov.

Výbor naší místní organizace má celkem 7 členů. Jejich jmenný seznam spolu s kontaktními daty je uveden v následující tabulce

Funkce Jméno a příjmení Telef. spojení E-mail
Předseda Pavel Kocián, Ing. 603 256 734wilkop@wilkop.eu
Místopředseda + web Ondřej Jašek, Mgr. 733 619 389jaseko@seznam.cz
Jednatel + prodej povolenek Zdeněk Cvikl, Mgr. 605 808 661 zdenek.cvikl@nmvp.cz
Hospodář Martin Holčák, Ing. 732 733 739 MartinHolcak@seznam.cz
Zástupce hospodáře Roman Zuzaňák 737 603 911 zuzanak4@seznam.cz
Zástupce hospodáře Zdeněk Rára 604 158 032 zdenekrara@seznam.cz
Pokladník Tomáš Kocián 777 647 089 kocian.tomas@seznam.cz

Vodoprávní řízení: Václav Liška, 725 585 345, vaclav-liska@seznam.cz

Kontaktní adresa :

Český rybářský svaz
Místní organizace
Lázeňská 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 15502805

Dozorčí komise MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm

Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace svolání mimořádné členské schůze.

Opět stručná charakteristika náplně práce dozočí komise

Dozorčí komise má v naší organizaci celkem momentálně jen 2 členy.


FunkceJméno a příjmeníTelef. spojeníE-mail
Předseda komise Václav Liška 725 585 345 vaclav-liska@seznam.cz
Člen komiseMiroslav Románek603 209 787miroslav.romanek@nvmp.cz
Člen komise Martin Javorek 777 229 560