Výbor MO

Funkce Jméno a příjmení Telef. spojení E-mail
Předseda Pavel Kocián, Ing. 603 256 734wilkop@wilkop.eu
Místopředseda + web Ondřej Jašek, Mgr. 733 619 389jaseko@seznam.cz
Jednatel + prodej povolenek Zdeněk Cvikl, Mgr. 605 808 661zdenek.cvikl@nmvp.cz
Hospodář Martin Holčák, Ing. 732 733 739 MartinHolcak@seznam.cz
Zástupce hospodáře Roman Zuzaňák 737 603 911 zuzanak4@seznam.cz
Zástupce hospodáře Zdeněk Rára 604 158 032 zdenekrara@seznam.cz
Pokladník Tomáš Kocián 777 647 089 kocian.tomas@seznam.cz

Vodoprávní řízení: Václav Liška, 725 585 345, vaclav-liska@seznam.cz

Kontaktní adresa :

Kontaktní adresa :

Český rybářský svaz
Místní organizace
Lázeňská 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 15502805

Český rybářský svaz
Místní organizace
Lázeňská 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 15502805

Kontaktní adresa :

Český rybářský svaz
Místní organizace
Lázeňská 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 15502805