Legislativa

Rybářský řád a BVRP pro období 2024-2025

Soupis revírů VÚS Ostrava

D O D A T E K K SOUPISU REVÍRŮ VYDANÉHO
S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2022 PRO ROK 2023

STANOVY
Českého rybářského svazu, z. s.

STANOVY Českého rybářského svazu, z. s.

Vyhláška o rybářství

Zákon č.99/2004 Sb. o rybářství

Zásady hospodaření VÚS Ostrava