!! Členská schůze – sobota 23.03.2024 !!

V sobotu 23.března 2024 proběhla Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm

Zúčastnilo se jen 38 členů, ani ne 10 % (konkrétně cca 6,34/ %) účast nás mrzí

Přítomné členy jsme informovali o hospodaření MO a aktualitách na našem revíru

V diskuzi jsme se snažili zodpovědět i dotazy našich členů a přislíbili jsme i řešit vznešené podněty v rámci našich možností

Na závěr se pár zájemců o brigádu při hospodářských zásazích na revíru přihlásilo – prosba hospodáře o pomoc, ale stále trvá.

Děkujeme všem zúčastněným.

Výbor MO Rožnov

Zápis diskuze (Ing.Martin Holčák)

ZÁPIS DISKUSE Z VČS KONANÉ 23.3.2024

p.Sobek Zmínil nevhodné zvolení termínu VČS. Sobota je pracovní den – možná proto i malá účast.

p. Románek Reagoval ve smyslu, že každý rybář by si jednou za rok mohl najít ty dvě hodiny. Dříve byla účast na VČS členskou povinností.

p. Kocián Účast byla podobně tristní i minulé roky, kdy se schůze konala v neděli.

p. Mikulenka Dotaz na cyklostezku kolem přehrady a přístup k vodě pro rybáře. Upozornil na nelegální chodník (sjezd z hráze na panelovou cestu).

p. Liška Vysvětlil problémovou komunikaci se starostou H.Bečvy. Při první fázi výstavby chodníku kolem přehrady byli rybáři zcela obejiti. K další fázi výstavby kolem přehrady vydali rybáři (MO Rožnov společně s VÚS Ostrava) zamítavé stanovisko.

Jelikož hrozilo obejití tohoto stanoviska z důvodu „vyššího veřejného zájmu“, došlo ze strany rybářů k akceptovatelným ústupkům. Do plánů výstavby mluví také orgán ochrany přírody (Správa CHKO Beskydy). Jejich zájmy se v podstatě shodují se zájmy rybářů. V pokračující komunikaci je domluva se starostou H. Bečvy lepší.

Bude následovat komunikace s Povodím Moravy (paní Burdíková) ohledně nedodržování zákazu vjezdu cyklistů na panelovou cestu a nelegálního sjezdu z hráze na panelovou cestu.

p. Sobek Zmínil, že při sazení (především lososovitých) ryb do přehrady Horní Bečva by bylo vhodné rozsadit ryby na více míst.

p. Holčák Ano, vhodnější by to jistě bylo.

Sypání ryb do přehrady Horní Bečva se řeší operativně dle aktuálních podmínek (a často toto probíhá ve spěchu). Tradičně se ryby dávají z panelové cesty nebo z druhé strany u bezpečnostního přelivu (zde se však ryba musí přenášet ve vaničkách. Popř. se ryba dává z mola na pláži (opět ve vaničkách).

Ing. Martin Holčák, hospodář MO Rožnov

!!! SAZENÍ PLŮDKU PSTRUHA -POZOR ZMĚNA !!!

TERMÍN SAZENÍ SE ZATÍM POSUNUJE KVŮLI ZMĚNĚ PODMÍNEK NA LÍHNI- PLŮDEK POTŘEBUJE JEŠTĚ CHVÍLI. BUDEMA VČAS INFORMOVAT- DĚKUME ZA POCHOPENÍ.

O víkendu 16. a 17.března 2024 proběhne sazení plůdku pstruha obecného potočního do chovných potoků, prosíme ochotné sazeče o pomoc a děkujeme.

Bližší info u hospodáře MO, Ing. Martina Holčáka 732 733 739, MartinHolcak@seznam.cz

Změna adresy ČRS MO Rožnov – z Palackého 2678 na Lázeňská 2678

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schválilo dne 12.12.2023 na 10. zasedání usnesením č. 21/10/ZM/12/12/2023 pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí od křižovatky ulic Palackého a Pionýrská (pomníku F. Palackého) po pěší lávku přes řeku Bečvu názvem ulice Lázeňská, přičemž v důsledku této změny dojde i ke změně názvu přiléhajících adresních míst (Palackého 2678, Palackého 487). Tímto Vám sděluji, že Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm dne 10.1.2024 zapsal změnu stávajícího adresního místa Palackého 2678, kde máte hlášeno sídlo Českého rybářského svazu, místí organizace Rožnov p. R., do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Zápisem do RUIAN Vám vzniká povinnost nahlásit změnu všem subjektům, které nemají přístup do základních registrů nebo vůči kterým máte stanovenou oznamovací povinnost (banky, dodavatelé energií, pojišťovny, operátoři apod.).

Ceník povolenek a členských známek pro rok 2024

Prosíme všechny členy, aby ještě neplatili povolenky, ani členské známky na rok 2024! Platby proveďte až od 01.01.2024. Více info na pokynech k platbě povolenek a členských příspěvků pro rok 2024 níže:

Děkujeme za pochopení, Výbor MO Rožnov