!!! VÝZVA !!!

!!! VYSAZOVÁNÍ PLŮDKU – PÁTEK 15.DUBNA 2022 !!!

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák vyzývá členy MO Rožnov, aby se ozvali ohledně vysazování plůdku pstruha potočního do chovných potoků. Vysazování by mělo proběhnout před odhájením pstruhových revírů, tento pátek 15.dubna.

vysazování plůdku

Veškeré informace na telefonu hospodáře, 732 733 739.

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák

Výroční členská schůze MO Rožnov pod Radhoštěm, sobota 26.03.2022

V sobotu, 26.03.2022 proběhla Výroční členská schůze MO Rožnov. Účastnilo se pouze 45 členů, to odpovídá cca 9% dospělých členů. O stavu členské základny informoval na VČS jednatel MO, Mgr. Z. Cvikl. Z počtu 599 tvoří dospělí členové 495, děti a mládež 104 (stav k 31.12.2021).

Prezentace z VČS 2022

Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov 26.03.2022 – Diskuze

Václav Liška informoval o čistotě vod a stavu ŽP

!!! JIŽ TUTO SOBOTU 26.03.2022 !!!

Výroční členská schůze spojena s volbami Výboru ČRS MO Rožnov pro funkční období 2022- 2026, sobota 26.03.2022, od 09:00 hod

Výroční členská schůze spojena s volbami Výboru ČRS MO Rožnov pro funkční období 2022- 2026 proběhne dle vývoje epidemiologické situace.

Výroční členská schůze je naplánována na sobotu, 26.03.2022, od 09:00 hod v prostorách Konferenčního sálu Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. Konferenční sál se nachází v Budově Sušáku u hlavního vchodu a pokladen NVMP.

Případní zájemci o práci ve Výboru MO mohou zaslat svou kandidaturu jednateli MO.

Těšíme se na hojnou účast.

Začátek jarních hospodářských zásahů na revíru 473 002 – Bečva Rožnovská 2

O víkendu 19.-20.03.2022 byly zahájeny jarní hospodářské zásahy na revíru 473 002 – Bečva Rožnovská 2.

Z chovných potoků byly do hlavního toku přeloveny dvouleté ryby, konkrétně pstruh potoční.

Více v souboru s fotodokumentací.

Václav Liška