!!! Důležité informace pro sezónu 2023 !!!

Výbor MO chce poprosit členy, aby s úhradou poplatků (členských známek, náhrad za brigády, FRR, povolenek) pro další rok počkali až na leden 2023. Děkujeme za pochopení.

Výše čl.známky a brigádnické povinnostiČlenská známka Brigádnická povinnost
(hodina neodpracované brigády = 100 Kč)
Dospělý člen – muž700 ,- Kč10 hodin
Dospělý člen – žena do 59 let (včetně)700 ,- Kč5 hodin
Dospělý člen – žena od 60 let (včetně)***)700 ,- Kč
Starobní důchodce do 62 let (včetně)700 ,- Kč10 hodin
Starobní důchodce od 63 let do 70 let (včetně) *)700 ,- Kč5 hodin
Starobní důchodce od 70 let (včetně) **)700 ,- Kč
Invalidní důchodce700 ,- Kč
Držitel průkazu ZTP700 ,- Kč
Mládež do 18 let300 ,- Kč5 hodin
Student700 ,- Kč
(do 18 let 300,- Kč)
do 18 let – 5 hodin
nad 18 let – 10 hodin
Děti do 15 let150 ,- Kč

Rybářský kroužek dětí MO Rožnov p.R.

Rybářský kroužek dětí MO Rožnov p.R.

Organizační pokyny:

Rybářský kroužek Horní Bečva – vedoucí pan Jiří Holzer

E-mail: HolzerJiri@seznam.cz

Mobil: 725 667446

Stávající organizace zůstává beze změn.

Rybářský kroužek Rožnov pod Radhoštěm – vedoucí pan Martin Sosnowski

E-mail: sosnowski.m@seznam.cz

Mobil: 602 573 244

Mladí rybáři byli rozděleni na 2 kategorie:

  1. Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 0-2 roky

Povinná návštěva rybářského kroužku dětí ve Středisku volného času (SVČ) v Rožnově p.R. po dobu dvou let. Organizace kroužku zůstává beze změn. Platba kurzovného se provádí SVČ Rožnov p.R.  dle platných ceníků SVČ Rožnov p.R.

  • Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 2 a více let

Další pokračování rybářského kroužku bude prováděno ve zkráceném režimu:

  1.  17.12.2022, v 9,00 hodin – první schůzka.

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – vyplnění sumářů pstruhových povolenek. Aktuální informace k rybářskému řádu a ke změnám v rybolovu (BPVRP). Zároveň proběhne objednávka povolenek na rok 2023 a platba kurzovného (300,- Kč).

Vzít se sebou: členskou legitimaci, rybářský lístek a povolenky k rybolovu.

  •  14.1.2023, v 9,00 hodin – druhá schůzka

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – vyplnění sumářů mimopstruhových povolenek, příprava na závěrečné rybářské testy. Výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné.

  • 28.1.2023, v 9,00 hodin – třetí schůzka

Kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.

Náplň – závěrečné testy. Výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné. Výdej objednaných povolenek a členských legitimací.

Schůzky budou probíhat za přítomnosti pana Martina Sosnowského a dalšího člena výboru MO ČRS Rožnov p.R..

Povolenky k rybolovu – kategorie děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let)

Rybářské školení dětské mládeže je povinné (viz Stanovy ČRS, §4, odst. 2, písm. d)

V Rožnově p.R. dne 6.12.2022                                                                                     Ing. Pavel Kocián

                                                                                                                                    

Nepovolené práce v toku Rožnovské Bečvy – Bučiska – 21.11.2022

21.11. jsem zjistil dle stop na břehu a přehrabaného dna v toku R. Bečvy v místě nad Bučiským jezem v Rožnově pod Radhoštěm  nepovolené práce v toku. Odhaduji, že zasažený úsek pojezdem  techniky  a pracemi je tak 20 m po celé šířce řeky. Kontaktoval jsem Ožp Rožnov-nebylo jim o tom  nic známo-věc prověřili – k akci se příhlásilo Povodí Moravy-jež Tu  provádělo běžnou údržbu jezu za pomoci bagru – viz přeposlaný  meil níže.
Dnes 22.11. jsem kontaktoval i zoologa SCHKO Beskyd a věc oznámil i jemu-také o zásahu nic nevěděl- i když se v místě vyskytují ZCHD střevle potoční, ouklejka pruhovaná  a snad by mohla hrozit i vranka obecná-nikdo se neobtěžoval je ze Správou řešit.
MO Črs Rožnov p/R  také  nebylo informováno a nikdo s ní zásah nekonzultoval.   
Práce v toku proběhly bez ohlášení Ožp, SCHKO Beskydy a  ČRS – nebyl konzultován postup a neproběhl záchranný transfer ryb- když v místě prokazatelně probíhaly práce v korytě toku.-Požadujeme důrazně upozornit Povodí Moravy s.p., aby dodržovalo zavedené postupy dle platné legislativy.-viz. přílohy 

Vašek Liška

Níže je odpověď z OŽP Rožnov:

Vážený pane Liško,

Váš podnět jsme prověřili u správce toku – Povodí Moravy, s.p. Dle sdělení pana Hadaše dělalo nad Bučiským jezem Povodí Moravy, s.p. běžnou údržbu na jezu za pomocí bagru. Domluvili jsme se, že nám  podobné zásahy do toku budou hlásit. Tím považuji věc za vyřízenou.

S pozdravem

Ing. Věra Šulová

vedoucí

Odbor životního prostředí a výstavby


T 571 661 257, M 739 503 659


MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Letenská 1918

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
roznov.cz | Rožnov, město se zdravým srdcem.

!!! Zákaz rybolovu – od pátku 21.10.2022 do pátku 4.11.2022 včetně – lov lososovitých ryb povolen !!!

21.10.2022 – 04.11.2022

V souvislosti s podzimním vysazením kapra do údolní přehrady „U Macečků“ na Horní Bečvě, je vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU KAPROVITÝCH RYB od pátku 21.října až do pátku 4.listopadu včetně!

Lov lososovitých ryb povolen.

Ing. Martin Holčák, hospodář MO

!!! RAČÍ MOR – HORNÍ BEČVA !!!

Dobrý den!

Na Rožnovské Bečvě je opět potvrzen račí mor – konkrétně ve středu obce Horní Bečva. Státní veterinární správa nařídila mimořádné opatření k zamezení šíření.

Přenašeči této choroby jsou nepůvodní druhy raků (např. rak signální, rak pruhovaný), kteří jsou vůči onemocnění do značné míry rezistentní. Naproti tomu u evropských druhů (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní) dochází po nakažení vždy k úhynu celé populace.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a Savem.

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Díky za Vaše pochopení a respektování.

Za výbor MO Rožnov Martin Holčák