!! Členská schůze – sobota 23.03.2024 !!

V sobotu 23.března 2024 proběhla Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm

Zúčastnilo se jen 38 členů, ani ne 10 % (konkrétně cca 6,34/ %) účast nás mrzí

Přítomné členy jsme informovali o hospodaření MO a aktualitách na našem revíru

V diskuzi jsme se snažili zodpovědět i dotazy našich členů a přislíbili jsme i řešit vznešené podněty v rámci našich možností

Na závěr se pár zájemců o brigádu při hospodářských zásazích na revíru přihlásilo – prosba hospodáře o pomoc, ale stále trvá.

Děkujeme všem zúčastněným.

Výbor MO Rožnov

Zápis diskuze (Ing.Martin Holčák)

ZÁPIS DISKUSE Z VČS KONANÉ 23.3.2024

p.Sobek Zmínil nevhodné zvolení termínu VČS. Sobota je pracovní den – možná proto i malá účast.

p. Románek Reagoval ve smyslu, že každý rybář by si jednou za rok mohl najít ty dvě hodiny. Dříve byla účast na VČS členskou povinností.

p. Kocián Účast byla podobně tristní i minulé roky, kdy se schůze konala v neděli.

p. Mikulenka Dotaz na cyklostezku kolem přehrady a přístup k vodě pro rybáře. Upozornil na nelegální chodník (sjezd z hráze na panelovou cestu).

p. Liška Vysvětlil problémovou komunikaci se starostou H.Bečvy. Při první fázi výstavby chodníku kolem přehrady byli rybáři zcela obejiti. K další fázi výstavby kolem přehrady vydali rybáři (MO Rožnov společně s VÚS Ostrava) zamítavé stanovisko.

Jelikož hrozilo obejití tohoto stanoviska z důvodu „vyššího veřejného zájmu“, došlo ze strany rybářů k akceptovatelným ústupkům. Do plánů výstavby mluví také orgán ochrany přírody (Správa CHKO Beskydy). Jejich zájmy se v podstatě shodují se zájmy rybářů. V pokračující komunikaci je domluva se starostou H. Bečvy lepší.

Bude následovat komunikace s Povodím Moravy (paní Burdíková) ohledně nedodržování zákazu vjezdu cyklistů na panelovou cestu a nelegálního sjezdu z hráze na panelovou cestu.

p. Sobek Zmínil, že při sazení (především lososovitých) ryb do přehrady Horní Bečva by bylo vhodné rozsadit ryby na více míst.

p. Holčák Ano, vhodnější by to jistě bylo.

Sypání ryb do přehrady Horní Bečva se řeší operativně dle aktuálních podmínek (a často toto probíhá ve spěchu). Tradičně se ryby dávají z panelové cesty nebo z druhé strany u bezpečnostního přelivu (zde se však ryba musí přenášet ve vaničkách. Popř. se ryba dává z mola na pláži (opět ve vaničkách).

Ing. Martin Holčák, hospodář MO Rožnov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *