Zápisy ze schůzí výboru MO

Výbor místní organizace se podle stanov a jednacího řádu Českého rybářského svazu pravidelně jednou měsičně schází na výborové schůzi. Ve výjímečných případech, vyžadují-li to dané okolnosti, svolává jednatel organizace výborovou schůzi i mimo tyto pravidelné schůze.

Mimořádnou schůzi výboru MO může svolat i dozorčí komise MO.

Účast členů výboru na těchto schůzích je již druhé funkční období poměrně vysoká, v průměru 98 %.

Zápisy z jednotlivých schůzí výboru místní organizace 2022

Zápisy z jednotlivých schůzí výboru místní organizace 2021

leden 2016leden 2017leden 2018leden 2019
únor 2016únor 2017únor 2018únor 2019
březen 2016březen 2017březen 2018březen 2019
duben 2016duben 2017duben 2018duben 2019
květen 2016květen 2017květen 2018květen 2019
červen 2016červen 2017červen 2018červen 2019
září 2016září 2017září 2018září 2019
říjen 2016říjen 2017říjen 2018říjen 2019
listopad 2016listopad 2017listopad 2018listopad 2019
prosinec 2016prosinec 2017prosinec 2018