Podrobné informace k platbám povolenek pro rok 2022

!!!! Prosíme členy o platby povolenek a členských známek pro rok 2022 nejdříve od 01.01.2022!!!

Platby přijaté v letošním roce by činily problémy v již uzavřeném účetnictví za rok 2021!

Děkujeme za pochopení!

Před několika lety byl v naší místní organizaci zaveden bezhotovostní platební styk při placení členských příspěvků, brigádnické povinnosti a placení jednotlivých povolenek. Toto opatření výrazně přispělo ke zkvalitnění evidence plateb, dále evidence vydaných povolenek a aktuálního stavu členské základny.

Proto bylo rozhodnuto, že veškeré platby našich členů se budou realizovat pouze tímto bezhotovostním platebním stykem.

Převodem příslušné částky a to příkazem k úhradě z běžného účtu plátce na účet naší organizace. V tomto případě je nutné správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném níže: