!!! Informace hospodářského odboru !!!

12.4.2020 byly dokončeny předsezónní práce na revíru.

Z chovných potoků bylo celkem odloveno 1 634 ks násady pstruha potočního.

Chovné potoky byly následně osazeny plůdkem v celkovém množství 150tis ks. Plůdek byl zajištěn nákupem od pana Rašky.

Zarybnění revíru před začátkem sezóny zajištěno. Do přehrady vysazeno 100kg Po z farmového chovu, dalších 200kg Pd rozsazeno po celém revíru.

Dále zajištěno vyznačení nového hájeného úseku na revíru. Na přehradě umístěny nové popisné cedule.

2.4.2020 provedeny dva komerční odlovy kvůli stavebním pracím na chovných potocích.

Poděkování patří všem, kteří se na jarních pracích jakkoliv podíleli.

Martin Holčák, hospodář MO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *