!!! Račí mor !!!

Dobrý den!

Od začátku letošní sezóny se na našem revíru znovu začíná objevovat úhyn raků. Prozatím čekáme na výsledky z rozborů, ale s velkou pravděpodobností se bohužel jedná o pokračování šíření račího moru. Tento se u nás objevil na jaře 2018.

Situaci řešíme společně s příslušným orgánem ochrany přírody i s Městským úřadem Rožnov.

 Chorobu způsobuje parazitická plíseň Aphanomyces astaci. Přenašeči této nemoci jsou nepůvodní druhy raků (např. rak signální, rak pruhovaný), kteří jsou vůči onemocnění do značné míry rezistentní. Naproti tomu u evropských druhů (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní) dochází po nakažení vždy k úhynu celé populace. 

V tuto chvíli je zasažená oblast lokalizována na katastr Prostřední Bečvy. Po proudu se spory plísně šíří samovolně a nelze tomu zabránit, naopak je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby nedošlo k rozšíření nákazy na výše položené populace našich raků.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a např Savem (nebo jinou dostupnou dezinfekcí).

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Díky za Vaše pochopení a respektování.

Za výbor MO Rožnov Martin Holčák

Hydrobiolog VÚS Ostrava, Ing. Daniel Gebauer, zaslal MO příručku k zabránění šíření račího moru.


Leták je k
dispozici níže

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *