Vyrozumění Policie ČR k situaci na Starozuberském potoce

Pan Václav Liška – informoval o vyrozumění Policie ČR ke kauze poklesu vody a úhynu zvláště chráněných živočichu na Starozuberském potoce, a to z výsledkem: Nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin!

Celé znění je níže:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *