Mimořádná událost na Uhliském potoce 22.ledna 2022

V sobotu 22. ledna asi v 10:30 pověřené zástupce naši organizace Mo ČRS Rožnov p/R upozornil telefonicky pan Radim Švec, člen MO Črs Hustopeče n/B na soustavně vytékájicí a značně znečištěnou splaškovou odpadní vodu společně i s pevným odpadem do toku Uhliského potoka při ústí Hážovky na našem revíru.

Do 15 minut jsme byli na místě -přivoláni hasiči, policie a paní Čotková za Ožp. Byly odebrány vzorky, úhyn ryb nebyl zjištěn. Zjištěno ucpání splaškové kanalizace, zřejmě pevným odpadem.

Přes hasiče a Ožp přivolán VaK a problém řešen odčerpáním a pročištěním kanalizačního řadu. Pravděpodobná příčina – nekázeň při používání domovních odpadů, defacto jako odpadkových košů (v ucpaném kritickém místě byly textilní ubrousky a dokonce i gumové rukavice).

Ožp nás bude o výsledcích rozborů vody ještě informovat. -Chtěl bych vyzdvihnout rychlost a koordinaci všech zúčasněných-jak byli schopni situaci řešit a postavit se k problému čelem a pozitivní je i vzrůstající zájem rybářské i nerybářské veřejnosti o stav našich toků.

V. Liška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *