záloha aktualit ze starého webu

<BR>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Úhyn na toku Kněhyně !!!</h4>

<BR>V pátek, 30. července kolem poledne byl zjištěn úhyn ryb řece Kněhyně a to několik stovek metrů nad restaurací Zavadilka.

Bezprostředně po zjištění byli kontaktováni pracovníci odboru ŽP z Rožnova p/R a také hasiči, kteří odebrali nezbytné vzorky pro následný rozbor ve specializované laboratoři.

O sběr přibližně 400 kusů uhynulých pstruhů a několik vranek se ještě v průběhu soboty postaral člen výboru MO Rožnov p/R, pan Zdeněk Rára.

<BR><BR></ul></ul>

Další aktuální informace, včetně fotografii najdete na Facebookových stránkách Severomoravský rybář popřípadě na optimalizované verzi webu <BR>

Nový web<a href = http://www.crs-roznov.cz/wordpress/  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</h4>

</ul>

<BR>

Facebookovy profil Severomoravský rybář<a href = https://www.facebook.com/rybsvazms.cz  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</h4>

</ul>

</h4>

</ul>

<br><BR>

</ul>

<BR><BR>

Hospodář MO Ing.Martin Holčák

<BR><BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<BR>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Výsledek jednání LČR- přibližování dřeva a a potoky !!!</h4>

<BR><BR>Zdravím pánové. V příloze zasílám konečně – konečnou a všemi  stranami odsouhlasenou a podepsanou oficiální verzi  výsledku jednání  mezi LČR a MO ČRS Rožnov p/R, tedy námi i CHKO Beskydy, ohledně problematiky  těžby a přibližování dřeva a jejich dopadů na vodní toky – dospěli jsme k  jistému kompromisu. Měla by být tedy závazná. Věřím, že se je podaří prosadit i v praxi pokud to situace v lesích bude vyžadovat.

Chtěl  bych poděkovat – Ing. Pavlu Popelářovi (CHKO) za organizaci a vedení  jednání. Mgr. Miroslavu Kubínovi (CHKO) a Ing. Danielu Gebauerovi (ČRS  ÚS pro Severní Moravu a Slezsko)  za podporu našich společných  argumentů. A samozřejmě i Ing. Zdeňkovi Kneislovi a Ing. Liboru Dobešovi  (LČR) za ochotu sednout si k jednacímu stolu.

<BR><BR>  Vašek Liška, pověřený člen pro věci vodoprávní

<BR><BR>

<BR>Zápis je k <a href = aktuality/SKM_C45821080914580.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<BR>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Genetika pstruha na revíru Rožnovská Bečva 2</h4>

<BR>Náš revír byl zařazen do lokalit, kde budou letos pracovníci z Akadamie věd provádět odběry pro výzkum genetiky pstruha obecného. Bude proveden odlov na minimálně jednom stometrovém úseku toku Bečvy. Odlovené lososovité ryby budou změřeny a zváženy a určité části odlovených potočáků bude odebrán vzorek ploutve pro genetickou analýzu. Všechny ryby budou pak následně vráceny zpět.

Odlov mají akademici naplánovaný na úterý 27.7. v dopoledních hodinách (cca9:30) na Prostřední Bečvě.

Prosím vedoucího rybářské stráže, aby se tato informace dostala ke členům RS.

Odlovu se za naši MO zúčastní (jen jako pozorovatel) pan Zdeněk Rára.</b></a>

<BR><BR>

Hospodář MO Ing.Martin Holčák

<BR><BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<BR>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Pozvánka na územní konferenci – přeložený termín 29.07.2021</h4>

<BR>Pozvánka na územní konferenci je k <a href = aktuality/Pozvanka_konference_Paskov.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<BR>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Schůze Výboru MO Rožnov – 14.06.2021!!!</h4>

<BR>Zápis se Schůze Výboru MO, konané v pondělí 14.06.2021 je k <a href = aktuality/zapis_cerven_2021.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Stanovisko Ministerstva zemědělství !!!</h4>

<li>Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na stránkách Ministerstva zemědělství se objevila následující zpráva:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/novinky/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-k.html

Zkopíroval jsem text a vložil do přiloženého dokumentu.

Prosím, šiřte dle možností a potřeby dále.

S pozdravem Myslivosti zdar a Petrův Zdar.

Ing. Miroslav Kvapil

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení lesnictví

<BR><BR>

<BR>Stanovisko Ministerstva zemědělství k aktuálním omezením v oblasti myslivosti a rybářství je k <a href = aktuality/stanovisko_MZE.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! ZAHÁJENÍ PSTRUHOVÉ SEZÓNY 2021 !!!</h4>

<li>Zarybnění našeho revíru probíhá podle plánu. Z chovných potoků bylo letos vysazeno 1 158ks násady pstruha obecného. Těsně před zahájením pstruhové sezóny pak vysazeno 100kg Po z farmového chovu a 150kg tržního Pd. Lososovitou rybou tak byla dostatečně zarybněna jak přehrada Horní Bečva, tak lovný tok. <li>Další vysazení pstruha duhového proběhlo na konci května – 150 kg.

<li>V 16. týdnu proběhlo jarní zavezení kapra do přehrady v objemu 600kg.

<li>Z důvodu přetrvávajících nízkých teplot je mírně opožděn vývoj letošního plůdku Po. Do potoků bude vysazen jakmile to jeho stav a zároveň počasí (množství vody) dovolí.<BR><BR>

<li>Díky všem, kteří se na hospodářských prácech podíleli.

<BR><BR>

<li>Martin Holčák, hospodář MO

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<BR>

<span style=“color: blue; font-weight: bold;“>

Výroční členská schůze se v roce 2021 nekonala</span>

<BR>

<HR WIDTH=558 ALIGN=“LEFT“>

V roce 2021 byla VČS z původního termínu 14.03.2021, z epidemiologického důvodu zrušena!

<BR>

Základní informace o činnosti za rok 2020 jsou poskytnuty členům v přehledu pdf.

<BR>

<a href=“zapisy_vcs/2021/VČS MO Rožnov 2021 – WEB.pdf“ target=“_blank“><IMG SRC=“images/pdf_green.jpg“ BORDER=0 WIDTH=21 HEIGHT=22></a>

<BR>

<BR><BR>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! ZAHÁJENÍ PSTRUHOVÉ SEZÓNY 2021 !!!</h4>

<li>Vážení členové,

vzhledem k blížicímu se datu zahájení pstruhové sezóny chceme informovat, že na zahájení pstruhové sezóny bude revír Rožnovská Bečva 2  – 473002 (jak tok, tak i údolní přehrada Horní Bečva u Macečků), dobře zarybněn jak pstruhem obecným, tak duhovým.

<BR><BR>

S pozdravem Petrův zdar!

<BR>

<BR>

<li>Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm, z.s.

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 12; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Kompletní sumář úlovků na revíru Bečva Rožnovská 2 473002 za rok 2020 ze všech vydaných povolenek (územní, celosvazové celorepublikové i krátkodobé !!!</h4></h4>

<li>Kompletní sumář je <a href = aktuality/becva-roznovska-2-473002.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR><BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! Zrušeno – Výroční členská schůze 14.03.2021 !!!</h4>

<li>Vážení členové,

vzhledem k nastalé situaci se ruší Výroční členská schůze, plánovaná na 14.03.2021

<BR><BR>

S pozdravem Petrův zdar

<BR>

<BR>

<li>Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm, z.s.

<HR color=“#FF0000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Důležité upozornění pro výdej povolenek u dětí a mládeže do 15 let</h4>

<li>V souvislosti se současnou epidemiologickou situací je nutné, aby si děti a mládež do 15 let vyřizovaly povolenky samy (popřípadě jejich zákonní zástupci). Vedoucí rybářského kroužku není schopen zajistit hromadné vyřízení povolenek, neproběhne ani školení.

<BR>

<BR>

<li>Roman Zuzaňák – vedoucí rybářského kroužku, 17.02.2021

<BR>

<BR>

<BR>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Lednová schůze výboru MO proběhla on-line formou, v úterý 12.ledna 2021</h4>

<li>Zápis z této schůze je <a href = aktuality/leden_2021.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<TD VALIGN=“top“ WIDTH=28% BGCOLOR=“#CCFF99″>

<TABLE BORDER=“0″ WIDTH=100% align=“LEFT“ CELLSPACING=“0″ CELLPADDING=“0″>

<span style=“font-family:verdana; font-size: 16; font-weight: bold; color: #990000″>

</SPAN>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Termíny výdeje povolenek pro rok 2021: vždy 15:30 – 17:00 hod v Boudě – Palackého 2678</h4>

<li>první výdej – středa 6.1.,

<BR>pak pondělky: 11.1., 18.1., 01.02., 22.02., 08.03.,22.03. – březnové termíny zrušeny, výdej indivuduálně dle telefonické domluvy s prodejcem povolenek – Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail zdenek.cvikl@nmvp.cz, 12.04., 19.04.,03.05., 17.05.,

<BR>

<BR>

<BR>Informace výdejce povolenek je k <a href = aktuality/Výdej_povolenek_2021.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

INFO K VRÁCENÍ POVOLENEK A K VÝDEJI POVOLENEK PRO ROK 2021

<BR><BR>

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou:

Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.

Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).

Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry).

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Důrazně doporučujeme následující postup výdeje a příjmu povolenek:

Pokud je to technicky možné, pro příjem a výdej povolenek využijte výdejní okénko nebo poštovní služby.

Pokud je to technicky možné, zaveďte objednací systém na jednotlivé časy a dny.

Pokud není možné využít výdejní okénko, oddělte výdejce povolenek od členů například průhledným plexisklem. Nenechávejte členy čekat uvnitř výdejny; optimální je jeden člen uvnitř výdejny na jednoho výdejce povolenek.

V případě, že vznikne před výdejnou fronta, využijte čekání členů ke kontrole, zda mají správně vyplněné sumáře odevzdávaných povolenek. Zrychlíte tím následné odbavení ve výdejně.

Kromě standardních ochranných prostředků (rouška) používejte pro manipulaci s povolenkami a hotovostí jednorázové rukavice.

Před výdejnu, v místech očekávané fronty, na zem umístěte značky pro čekající v minimálně dvoumetrových rozestupech. Dobře poslouží například křídový sprej nebo reflexní samolepky.

Děkujeme všem funkcionářům a členům za důsledné dodržování pravidel!

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Termíny schůzí Výboru MO pro rok 2021:</h4>

<BR>

<li> lednová schůze Výboru MO Rožnov proběhne dle současné epidemiologické situace pouze on-line formou, v úterý 12.01., 8.2., 8.3.,12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11., 17.12.

<BR>

<BR>

<BR>

</ul>

!!! Členská schůze plánovaná na neděli 14.3., byla dle současné epidemiologické situace ZRUŠENA !!!

<BR>

<BR>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Upozornění</h4>

<ol>

<li>Platba čl. povinností a povolenek je možná až od 1. ledna 2021</li>

<li>Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek</li>

<li>Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek</li>

<li>Výzva k příspěvku do <strong>FRR – fond rozvoje revíru</strong></li>

</ol>

<p>V roce 2021 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč:</p>

<ul>

<li>je narozen v roce 2005 a dříve</li>

<li>je vlastníkem libovolné roční povolenky </li>

<li>platba člena bude prováděna bezhotovostně viz. upravené Informace k platbám   </li>

</ul>

</ul>  </ul>

</ul>

<BR>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

</ul>

</TD>

<!–

=================================================================================================================

sezóna  2020

=================================================================================================================

–>

</SPAN>

<TD VALIGN=“top“ WIDTH=28% BGCOLOR=“#CCFF99″>

<TABLE BORDER=“0″ WIDTH=100% align=“LEFT“ CELLSPACING=“0″ CELLPADDING=“0″>

</SPAN>

<span style=“font-family:verdana; font-size: 16; font-weight: bold; color: #990000″>

Co se stalo v sezóně 2020

</SPAN>

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/logoVUS.jpg“ WIDTH=145 HEIGHT=145>

<BR>

<br>

<b>Severomoravský rybář</b>

<br><BR>

</ul>

<BR>

Facebookovy profil Severomoravský rybář<a href = https://www.facebook.com/rybsvazms.cz  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</h4>

</ul>

Na výše uvedeném facebookovém profilu najdete mimo jiné i fotografie a informace o postupném zarybňování revírů VÚS Ostrava.

</h4>

</ul>

<br><BR>

</ul>

!!! PROJEKT !!!

<br><BR>

</ul>

</h4>

</ul>

POMOZTE NÁM OŽIVIT ŘEKU BEČVU

<BR></ul>

Koncem září postihla řeku Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov ekologická havárie, kdy prozatím neznámý pachatel vypustil do řeky kyanid. Došlo k poškození celého vodního biotopu a podmínek pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku.

<br><BR></ul>

Pro náš územní svaz je to také ztráta citová, neboť při péči o toky využíváme lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení a mnohdy při plnění zákonných povinností produkujeme rybí násady vlastními silami s cílem vytvořit vhodné podmínky pro výskyt a zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů, zachovat vyváženou věkovou a druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev s důrazem na podporu původní a přirozené rybí obsádky.

<br><BR></ul>

Jelikož dosavadní odhad škod jen na rybí obsádce, včetně našich nákladů na likvidaci uhynulých ryb jdou již dnes do desítek miliónů korun, obrací se výbor našeho územního svazu na všechny, kdo mohou přispět jakoukoliv finanční částkou s prosbou o pomoc.

<br><BR></ul>

Vaše finanční dary lze zasílat na náš transparentní účet u Raiffaisenbank 35036038/5500

Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/transparentniucet.jpg“ WIDTH=218 HEIGHT=147>

<BR>

<br><BR></ul>

Pohyby na transparentním účtu jsou přístupné všem na webu:

https://www.rb.cz/povinne…/transparentni-ucty…

<br><BR></ul>

Případným dárcům předem děkujeme.

<br><BR></ul>

Za Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Ing. Pavel Kocián

Předseda

<br><BR></ul>

Ing. Rostislav Trybuček

Jednatel

<br><BR></ul>

<BR><BR>

<HR color=“#FF0000″>

<BR>

</ul>

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/zpravodaj_vus.PNG“ WIDTH=160 HEIGHT=144>

<BR>

<br>

<b>Zpravodaje VÚS</b>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – prosinec 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodajprosinec2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – listopad 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodajlistopad2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – říjen 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodajrijen2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – září 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodajzari2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<h4>

<HR color=“#666666″>

<BR>Aktualizované stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti je k <a href = aktuality/stanovisko_rybarství.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! ZRUŠENO !!!

<BR>

<BR><BR>!!! VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 19.09.2020 BYLA ZRUŠENA !!!

</h4>Termín konání VČS byl z důvodu COVID-19 zrušen. Přehled činnosti za rok 2019 je členům připraven formou prezentace <a href = aktuality/vcs_mo_roznov_2020_2.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>.

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<BR>

</ul>

<BR>

<BR>Zápis schůze VÚS Ostrava – srpen 2020 je k <a href = aktuality/zap8-20.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>Z Á P I S Z JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ KONFERENCE ÚS ČRS PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO 2020 je k <a href = aktuality/30.7.2020.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>Prezentace o rentabilitě rybářských revírů je k <a href = aktuality/Prezentace-rentabilita-revírů.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! ZMĚNY BPVRP PRO ROK 2021 !!!

</h4>

Ve čtvrtek 30.července proběhla územní konference VÚS Ostrava. Delegáti z jednotlivých MO byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2019, návrhem rozpočtu na rok 2020. Hlavním bodem bylo projednávání BPVRP pro rok 2021.

<BR><BR>

Hlavními úpravami jsou:

<BR>

  1. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení.

<BR>

  1. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.

<BR>

  1. Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm.

<BR>

  1. U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.

<BR>

  1. U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované rybáře,které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. Lovící na tomtomístě „bez průkazu“   je   povinen   toto   omezení   respektovat   a   místo   lovícímu   „s   průkazem“   na   požádání neprodleně uvolnit.

<BR>

  1. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

<BR>

  • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařskéhonavijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a snástrahami v maximální velikosti 3 cm;

<BR>

  • je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejnětak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázánovybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulkanebo gumička;

<BR>

  • je dovoleno používat pouze jednoháčky.

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/zpravodaj_vus.PNG“ WIDTH=160 HEIGHT=144>

<BR>

<br>

<b>Zpravodaje VÚS</b>

<BR>

<BR>Mimořádný červencový Zpravodaj VÚS Ostrava – červenec 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodajcervenec2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – červen 2020 je k <a href = aktuality/Zpravodaj_cerven_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>Zápis schůze VÚS Ostrava – červen 2020 je k <a href = aktuality/zap6-20.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – květen 2020 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_kveten_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! Náhrada škod na rybách, způsobených kormoránem a vydrou v akvakultuře!!!

</h4>Ministerstvo životního prostředí projednalo s Rybářským sdružením ČR a za souhlasu Ministerstva zemědělství využití ceníku ryb při stanovení výše náhrad škod poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

<BR><BR>Celé znění zprávy je <a href = aktuality/dopis_MZP.pdf  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>Aktualizovaný ceník je <a href = aktuality/Aktualizovaný_ceník_ryb_RSČR_2017_upr_2020.pdf  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! Račí mor !!!

</h4>Dobrý den!

Od začátku letošní sezóny se na našem revíru znovu začíná objevovat úhyn raků. Prozatím čekáme na výsledky z rozborů, ale s velkou pravděpodobností se bohužel jedná o pokračování šíření račího moru.

<BR><BR>Celé znění zprávy o výskytu račího moru je k <a href = aktuality/Raci_mor2020.doc  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/rak.PNG“ WIDTH=212 HEIGHT=144>

<BR>

<b>Hydrobiolog VÚS Ostrava, Ing. Daniel Gebauer, zaslal MO příručku k zabránění šíření račího moru.

<BR>Leták je k <a href = aktuality/raci_mor.pdf  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<a href = _blank“>           </b></a>

<BR>

</h4>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

Změny v popisu revíru pro rok 2020

</h4>Dobrý den!

V krátkosti chci jen před nadcházející sezónou upozornit na změny v popisu našeho revíru.<BR><BR>

– Na VČS 31.3.2019 jsme si odhlasovali vznik nového hájeného úseku v Rožnově p.R. – OD LETOŠNÍHO ROKU TENTO PLATÍ !!!<BR>

„Od ústí Hornopaseckého potoka po jez u Eroplánu platí zákaz rybolovu“ – vyznačeno tabulemi.<BR><BR>

– Od letošního roku již neplatí na nádrži u Macečků minimální lovná míra candáta<BR><BR>

Přeji všem slušným rybářům mnoho pěkných zážitků u vody.

<BR><BR>Martin Holčák, hospodář MO

<BR><BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! Informace hospodářského odboru !!!

</h4>12.4.2020 byly dokončeny předsezónní práce na revíru.

<BR>

Z chovných potoků bylo celkem odloveno 1 634 ks násady pstruha potočního.

<BR><BR>

Chovné potoky byly následně osazeny plůdkem v celkovém množství 150tis ks. Plůdek byl zajištěn nákupem od pana Rašky.

<BR><BR>

<span style=“font-family:verdana; font-size: 14; font-weight: bold; color: red“>!!! Zarybnění revíru před začátkem sezóny zajištěno !!!

<BR>

Do přehrady vysazeno 100kg Po z farmového chovu, dalších 200kg Pd rozsazeno po celém revíru.</span>

<BR><BR>

Dále zajištěno vyznačení nového hájeného úseku na revíru. Na přehradě umístěny nové popisné cedule.

<BR><BR>

2.4.2020 provedeny dva komerční odlovy kvůli stavebním pracím na chovných potocích.

<BR><BR>

Poděkování patří všem, kteří se na jarních pracích jakkoliv podíleli.

<BR><BR>

Martin Holčák, hospodář MO

</ul>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! VYSAZOVÁNÍ PLŮDKU !!!

</h4>V sobotu 28.03.2020 proběhlo úspěšně vysazování plůdku do chovných potoků. Všem zúčastněným děkuje celý výbor MO.

</ul>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>

!!! INDIVIDUÁLNÍ VÝDEJ POVOLENEK !!!

</h4>Vážení členové,

vzhledem k nastalé situaci se ruší výdej povolenek 2020 v rybářské Boudě v Rožnově p.R. v uvedených termínech.

<BR><BR>

Výdej povolenek bude až do odvolání probíhat individuálně.

Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail cvikl2@vmp.cz

Sledujte naše webové stránky !!!! http://www.crs-roznov.cz

<BR><BR>

Věřím, že to společně zvládneme.

<BR><BR>

S pozdravem Petrův zdar

<BR><BR>

Mgr. Zdeněk Cvikl

jednatel ČRS, z.s., MO Rožnov p.R.

<BR><BR>Výdej povolenek jen po telefonické domluvě <a href = aktuality/Vydejpovolenek.doc target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</ul>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Informace Ministerstva zemědělství – Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020

</h4>Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

<BR>

<BR>Zdroj Ministerstvo zemědělství ČR <a href = aktuality/MZE.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</ul>

<BR>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! ZRUŠENO !!!

<BR><BR>Dětské rybářské závody 28.03.2020

<BR><BR>!!! ZRUŠENO !!!

</h4>Rozhodnutím Výboru MO byly zrušeny dětské rybářské závody. Veškeré info a vyzvednutí povolenek dětí zajišťuje po telefonické dohodě pan Roman Zuzaňák, tel.       737 603 911, email:zuzanak4@seznam.cz

<BR>

</ul>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>!!! ODLOŽENO !!!

<BR><BR>Výroční členská schůze 22.03.2020

<BR><BR>!!! ODLOŽENO  na 19.09.2020!!!

</h4>Termín VČS je přesunut na 19.09.2020. Sledujte web a vývěsní vitríny!

<BR>

</ul>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Hospodářské zásahy v revíru 2020</h4>

<li>Od soboty 29.února 2020 začal hospodářský odbor MO Rožnov provádět každoroční činnosti na revíru 473002, související se slovováním chovných potoků a přípravou na vysazování plůdku. Případní zájemci o výpomoc (odpracování brigádnické povinnosti) se mohou hlásit u hospodáře MO – Ing. Martina Holčáka na tel. 732 733 739, emailem MartinHolcak@seznam.cz, popřípadě pomoci formuláře http://www.crs-roznov.cz/nabidka_brigad.php

</ul>

<BR>

Brigádníci<a href = http://www.crs-roznov.cz/nabidka_brigad.php  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</h4>

<BR>

</ul>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Nový web MO Rožnov</h4>

<li>V současné době je připravena nová verze webových stránek MO Rožnov. Stránky budou obsahovat aktuální informace, které jsou důležité pro výkon rybářského práva na revíru Bečva Rožnovská 2, 473002. Jsou optimalizovány i pro prohlížení na mobilních zařízeních (tablety, chytré mobilní telefony). Prozatím jsou umístněny na dočasné adrese http://www.crs-roznov.cz/wordpress/,později (původně plánováno po Výroční členské schůzi –  bohužel prozatím neproběhla) budou přesunuty na adresu, kde jsou umístněny současné webové stránky, ty nebudou dále aktualizovány.

<BR>

Nový web<a href = http://www.crs-roznov.cz/wordpress/  target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</h4>

Prosíme členy MO o zpětnou reakci, zda vše funguje a vyhovuje. Jakékoliv poznatky zasílejte, prosím na email správce webu, Ondřeji Jaškovi – jaseko@seznam.cz, popřípadě telefonicky na 733619389.

<BR>

</ul>

<BR>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Dozorčí komise MO Rožnov</h4>

<li>Předseda dozorčí komise vyzývá zájemce z řady členů MO, aby doplnili volné místo v dozorčí komisi, která momentálně pracuje jen v počtu 2 členů. Případní noví členové budou navržení na Výroční členské schůzi, 22.03.2020, kdy proběhnou doplňující volby. Zájemci se mohou hlásit přímo předsedovi dozorčí komise, panu Miroslavu Románkovi, romanek@vmp.cz, popřípadě na tel. 603 209 787.

<BR>

</ul>

<HR color=“#FF0000″

</ul>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Dětské rybářské závody 28.03.2020:</h4>

<li>Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm pořádá již tradiční dětské rybářské závody. V letošním roce proběhnou v sobotu, 28. března 2020 na rybníčku v Mlýnské dolině – areál Národního muzea v přírodě. Více info podá pan Roman Zuzaňák.

<BR>

<IMG SRC=“aktuality/Pdz_m.jpg“ WIDTH=144 HEIGHT=156>

<BR>

<BR>Pozvánka na dětské rybářské závody <a href = aktuality/Pozvanka_detske_zavody_28_03_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Termíny schůzí Výboru MO pro rok 2020:</h4>

<li>13.01. (proběhlo), 10.02. (proběhlo), 09.03. (proběhlo), 06.04. (zrušeno – jen emailová komunikace), 04.05. 15.06., 07.09., 05.10. 02.11.

<BR>

<BR>

</ul>

<HR color=“#FF0000″>

<h4 style=“font-family: verdana; font-size: 14; font-weight: bold; COLOR: navy“>Upozornění</h4>

<ol>

<li>Platba čl. povinností a povolenek je možná až od 2. ledna 2020</li>

<li>Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek</li>

<li>Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek</li>

<li>Výzva k příspěvku do <strong>FRR – fond rozvoje revíru</strong></li>

</ol>

<p>V roce 2020 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč:</p>

<ul>

<li>je narozen v roce 2004 a dříve</li>

<li>je vlastníkem libovolné roční povolenky </li>

<li>platba člena bude prováděna v hotovosti při  odběru povolenky   </li>

<BR>Sdělení VÚS Ostrava pro výdej povolenek v roce 2020 <a href = soubory/FRR.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

</ul>

<h4>

<HR color=“#666666″>

<IMG SRC=“aktuality/zpravodaj_vus.PNG“ WIDTH=160 HEIGHT=144>

<BR>

<br>

<b>Zpravodaje VÚS</b>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – duben 2020 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_duben_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – březen 2020 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_březen_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>

<BR>Zápis Aktivu předsedů z Přerova – 22. února 2020 je k <a href = aktuality/záp.Aktiv_22.2.2020.docx target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – únor 2020 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_únor_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – leden 2020 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_leden_2020.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – prosinec 2019 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_prosinec.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – listopad 2019 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_listopad.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<BR><BR>

<BR>Zpravodaj VÚS Ostrava – říjen 2019 je k <a href = aktuality/VUS_zpravodaj_říjen.pdf target=“_blank“> <b>k dispozici zde</b></a>

<br>

<b> </b>

<BR>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *