Pozvánka na Výroční členskou schůzi – 26.03.2022

Výroční členská schůze spojena s volbami Výboru ČRS MO Rožnov pro funkční období 2022- 2026 proběhne dle vývoje epidemiologické situace.

Výroční členská schůze je naplánována na sobotu, 26.03.2022, od 09:00 hod v prostorách Konferenčního sálu Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. Konferenční sál se nachází v Budově Sušáku u hlavního vchodu a pokladen NVMP.

Případní zájemci o práci ve Výboru MO mohou zaslat svou kandidaturu jednateli MO.

Těšíme se na hojnou účast.

Rybářské školení dětské mládeže 2022

Rybářské školení dětské mládeže 2022

I v letošním roce je práce s rybářskou mládeží ovlivněna pandemií coronaviru a je možná pouze na základě respektování a dodržování pravidel tak, jak jsou aktuálně nastavována vládními nařízeními.

  1. Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 0-2 roky

Povinná návštěva rybářského kroužku dětí ve Středisku volného času (SVČ) v Rožnově p. R. po dobu dvou let. Organizace kroužku zůstává beze změn. Platba kurzovného se provádí SVČ Rožnov p.R.  dle platných ceníků SVČ Rožnov p.R.

 Zůstává beze změn.

  • Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 2 a více let

Další pokračování rybářského kroužku bude prováděno ve zkráceném režimu:

  1.  15.1.2022, v 9,00 hodin – první schůzka.

Kde: Valašské muzeum v přírodě, „Živý dům“ – tam kde probíhaly rybářské závody dětí. Vstup přes vrátnici Valašského muzea (u garáží rožnovských hasičů)

Náplň – vyplnění a odevzdání sumářů pstruhových a mimopstruhových povolenek za rok 2021. Aktuální informace k rybářskému řádu a ke změnám ve sportovním rybolovu. Zároveň proběhne objednávka povolenek na rok 2022 a výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné (300,- Kč).

Vzít se sebou: členskou legitimaci, rybářský lístek a povolenky

  •  29.1.2022, v 9,00 hodin – druhá schůzka

Kde: Valašské muzeum v přírodě, „Živý dům“ – tam kde probíhaly rybářské závody dětí. Vstup přes vrátnici Valašského muzea (u garáží rožnovských hasičů)

Náplň – závěrečné testy. Výběr plateb – členské příspěvky, povolenky (dle aktuálního ceníku), kurzovné (300,- Kč). Výdej povolenek.

Schůzky budou probíhat za přítomnosti pana Romana Zuzaňáka (737603911), jednatele MO pana Zdeňka Cvikla (605808661), člena RK MO Rožnov p.R. pana Miroslava Románka (603 209 787)

Rybářské školení dětské mládeže je povinné (viz Stanovy ČRS, §4, odst. 2, písm. d).

V rámci ochrany zdraví je nutný respirátor !

Sledujte prosím naše webové stránky – v případě zpřísnění opatření covidové situace bude školení zrušeno !!!

V Rožnově p.R. dne 3.1.2022                                                                                         Ing. Pavel Kocián

                                                                                                                                           předseda MO Rožnov p.R.

Podrobné informace k platbám povolenek pro rok 2022

!!!! Prosíme členy o platby povolenek a členských známek pro rok 2022 nejdříve od 01.01.2022!!!

Platby přijaté v letošním roce by činily problémy v již uzavřeném účetnictví za rok 2021!

Děkujeme za pochopení!

Před několika lety byl v naší místní organizaci zaveden bezhotovostní platební styk při placení členských příspěvků, brigádnické povinnosti a placení jednotlivých povolenek. Toto opatření výrazně přispělo ke zkvalitnění evidence plateb, dále evidence vydaných povolenek a aktuálního stavu členské základny.

Proto bylo rozhodnuto, že veškeré platby našich členů se budou realizovat pouze tímto bezhotovostním platebním stykem.

Převodem příslušné částky a to příkazem k úhradě z běžného účtu plátce na účet naší organizace. V tomto případě je nutné správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném níže:

Termíny výdeje povolenek v roce 2022

Rybářská „Bouda“, Palackého 2678, Rožnov pod Radhoštěm

Prodejce: pan Mgr. Zdeněk Cvikl, mob. 605 808 661

Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze po předchozí telefonické domluvě (tel.: 605 808 661), nebo e-mail: zdenek.cvikl@nmvp.cz

Vše se bude odvíjet v závislosti na situaci s epidemií koronaviru. Sledujte prosím webové stránky a informační nástěnky ČRS MO Rožnov p.R.

UPOZORNĚNÍ: 
1)      Platba členských povinností a povolenek je možná od 1. ledna 2022
         !!!! Členské povinnosti musí být uhraženy do 30.4.2022 !!!
2)      Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek
3)      FFR – fond rozvoje revíru
          V roce 2022 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS Ostrava částku 200,-Kč je li:
          – narozen v roce 2005 a dříve
          – vlastníkem libovolné roční povolenky k lovu
 PLATBA FFR BUDE PROVÁDĚNA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU (převodem, nebo složenkou na účet).