Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Informace o platbách

Způsob platby

Před několika lety byl v naší místní organizaci zaveden bezhotovostní platební styk při placení členských příspěvků, brigádnické povinnosti a placení jednotlivých povolenek. Toto opatření výrazně přispělo ke zkvalitnění evidence plateb, dále evidence vydaných povolenek a aktuálního stavu členské základny. Proto bylo rozhodnuto, že veškeré platby našich členů se budou realizovat pouze tímto bezhotovostním platebním stykem.

Bezhotovostní platební styk lze v podstatě uskutečnit dvěma způsoby :
  1. Převodem příslušné částky a to příkazem k úhradě z běžného účtu plátce na účet naší organizace. V tomto případě je nutné správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném na Informace k platbám

  2. Složením příslušné částky na účet naší organizace prostřednictvím poštovní složenky a to na přepážce libovolné české pošty. Na složence je nutno správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném na Informace k platbám
Ve všech případech je nutné vždy správně vyplnit kromě příslušné částky i tyto následující údaje :

- číslo účtu příjemce, v tomto případě : 209186037
- kód banky : 0300 (na poštovní vkladové složence již předtištěno)
- variabilní symbol (V. symbol) - Vaše číslo členského průkazu
- specifický symbol (S. symbol) - podle druhu platby - viz návod na Informace k platbám
- konstantní symbol (K. symbol) - zde vyplňte 0308
- Název účtu (pouze u poštovní vkladové složenky - zde vepište CRS MO ROZNOV (velkými tiskacími písmeny bez diakritiky)

Poznámka : U novějších vkladových složenek je již číslo a název účtu předtištěno.

Informace k platbám, které jsou návodem na správné sestavení specifického symbolu jsou k dispozici na stránce TISKOPISY..

Informace k platbám, včetně složenky jsou také dostupné v trafice na ulici mezi poštou a náměstím v Rožnově p/R

Termíny plateb

Povinnou platbou pro každého člena ČRS je platba členské povinnosti (členské známky) a splnění brigádnické povinnosti (a to i v případě, kdy člen nepožaduje povolenky k rybolovu).

TERMÍN PLATBY ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ :
NEJPOZDĚJI DO KONCE DUBNA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU


Nesplněním členských povinností v uvedeném termínu končí členství v Českém rybářském svazu !!!

Brigádnická povinnost platí pro všechny členy naší MO s výjinkou dětí invalidních důchodců, držitelů průkazky ZTP a starobních důchodců od 70 let.

Podrobné informace o výši plateb členských známek a brigádnické povinosti, včetně kompletního ceníku povolenek naleznete na stránce CENÍK A VÝDEJ POVOLENEK.