TERMÍNY PRO VÝDEJ POVOLENEK V ROCE 2021

Výdej povolenek probíhá v objektu naší MO – Rybářská „Bouda“, Palackého 2678, Rožnov p.R. v těchto termínech :časkontakt
Středa 6.1. 2021od 15.30 hod. do 17.00 hod.Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze po předchozí telefonické domluvě – Mgr. Cvikl Zdeněk ( mobil : 605 808 661 ).
Pondělí 11.01.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 18.01.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Vše se bude odvíjet v závislosti na situaci s epidemií koronaviru.
Pondělí 01.02.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.02.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Sledujte webové stránky a informační nástěnky naší organizace.
Pondělí 08.03.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.03.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Opatření v rámci koronaviru:
Pondělí 12.04.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělíod 15.30 hod. do 17.00 hod.Při výdeji povolenky pouze 1 osoba,
Pondělí 19.04.od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 03.05.od 15.30 hod. do 17.00 hod.Před vstupem do Boudy dodržovat rozestupy
Pondělí 17.05.od 15.30 hod. do 17.00 hod.1 člen může vyzvednout i více povolenek pro kolegy

Výdej-povolenek-2021STÁHNOUT

INFO K VRÁCENÍ POVOLENEK A K VÝDEJI POVOLENEK PRO ROK 2021

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou:

Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.

Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).

Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry).

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Důrazně doporučujeme následující postup výdeje a příjmu povolenek:

Pokud je to technicky možné, pro příjem a výdej povolenek využijte výdejní okénko nebo poštovní služby.

Pokud je to technicky možné, zaveďte objednací systém na jednotlivé časy a dny.

Pokud není možné využít výdejní okénko, oddělte výdejce povolenek od členů například průhledným plexisklem. Nenechávejte členy čekat uvnitř výdejny; optimální je jeden člen uvnitř výdejny na jednoho výdejce povolenek.

V případě, že vznikne před výdejnou fronta, využijte čekání členů ke kontrole, zda mají správně vyplněné sumáře odevzdávaných povolenek. Zrychlíte tím následné odbavení ve výdejně.

Kromě standardních ochranných prostředků (rouška) používejte pro manipulaci s povolenkami a hotovostí jednorázové rukavice.

Před výdejnu, v místech očekávané fronty, na zem umístěte značky pro čekající v minimálně dvoumetrových rozestupech. Dobře poslouží například křídový sprej nebo reflexní samolepky.

 Děkujeme všem funkcionářům a členům za důsledné dodržování pravidel!

Severomoravský rybář

Facebookovy profil Severomoravský rybář je zde:

POMOZTE NÁM OŽIVIT ŘEKU BEČVU

Koncem září postihla řeku Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov ekologická havárie, kdy prozatím neznámý pachatel vypustil do řeky kyanid. Došlo k poškození celého vodního biotopu a podmínek pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku.

Pro náš územní svaz je to také ztráta citová, neboť při péči o toky využíváme lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení a mnohdy při plnění zákonných povinností produkujeme rybí násady vlastními silami s cílem vytvořit vhodné podmínky pro výskyt a zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů, zachovat vyváženou věkovou a druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev s důrazem na podporu původní a přirozené rybí obsádky.

Jelikož dosavadní odhad škod jen na rybí obsádce, včetně našich nákladů na likvidaci uhynulých ryb jdou již dnes do desítek miliónů korun, obrací se výbor našeho územního svazu na všechny, kdo mohou přispět jakoukoliv finanční částkou s prosbou o pomoc.

Vaše finanční dary lze zasílat na náš transparentní účet u Raiffaisenbank 35036038/5500 Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.

Pohyby na transparentním účtu jsou přístupné všem na webu: https://www.rb.cz/povinne…/transparentni-ucty…

Případným dárcům předem děkujeme.

Za Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. Ing. Pavel Kocián Předseda

Ing. Rostislav Trybuček Jednatel