!!! Muškaři MO ČRS Rožnov postoupili do 1.ligy !!!

Muškaři MO ČRS Rožnov – František Adam a Jakub Adam + jejich partneři Bořek Kopecký z Oder a Lukáš Svoboda z Opavy postoupili z 2.ligy LRU Muška do 1.ligy!

Průběh jejich letošních úspěchů viz. přiložený dokument…

Výbor MO ČRS Rožnov tímto našim reprezentantům děkuje za skvělou reprezentaci. Rovněž držíme palce v další sezóně! „Petrův zdar“!

Ondra Jašek

Zákal na Rožnovské Bečvě

9. září 2022 si členové naši MO (konkrétně pan Zdeněk Rára) povšimnuli  zákalu vycházejícího ze dna toku Bečvy v CHRO u knihovny, jež znečišťoval tok. Byl kontaktován Odbor životního  prostředí Rožov p/R- ten na místo vyslal své pracovníky, aby zjistili stav a odebrali vzorky. Ryby neuhynuly. Nyní se zjišťuje původ a zdroj znečištění-aby k němu již nedocházelo. O výsledku budeme informováni.

Předseda dozorčí komise, Václav Liška

12.09.2022 – Vyjádření paní Šulové, OŽP Rožnov pod Radhoštěm

Jednalo se o zákal pocházející z kanalizace při jejím /čištění-akci prováděla soukromá firma na požadavek města-při čištění došlo zřejmě k průsaku do vodního toku.

Dle sdělení  OŽP bude provedena kamerová zkouška v inkriminovaném úseku – a dle výsledku a stavu poškození-bude řešen další postup- a případná oprava. O dalším čištění budeme předem  informováni.

Václav Liška, vedoucí dozorčí komise

Rybářský kroužek – nový vedoucí v Rožnově p.R.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Rybářské kroužky při Českém rybářském svazu slouží pro výchovu mladých rybářů od šesti do čtrnácti let.

Rybářský kroužek v Rožnově pod Radhoštěm je jedním z mnoha kroužků, které organizuje Středisko volného času. Webové stránky Střediska volného času v Rožnově p/R : www.svcroznov.cz

Rybářský kroužek při tomto středisku navštěvují zájemci z Rožnova, Zubří a Dolní Bečvy.

Zájemci z Prostřední a Horní Bečvy navštěvují rybářský kroužek ve škole na Horní Bečvě.

V Rožnově vede kroužek p. Martin Sosnowski602 573 244 a na Horní Bečvě p. Jiří Holzer – tel. 725 667 446.

Všichni zájemci o rybářský kroužek se můžou hlásit na začátku školního roku u paní Jaroslavy Barošové ve Středisku volného času nebo u vedoucích rybářských kroužků.

Všichni zájemci, kteří chtějí povolenku na lov ryb a nedosáhnou ve školním roce patnácti let, musí navštěvovat rybářský kroužek. V rybářském kroužku se zájemci seznámí s rybářským řádem, jak se loví, chrání a chovají jednotlivé druhy ryb. Rybářský kroužek začíná v listopadu a končí v dubnu závěrečnými závody v lovu ryb.

!!! Havárie na Hážovce v Tylovicích – 18.08.2022 !!!

Zástupci naši MO řešili ve čtvrtek 18.8. úhyn ryb na Hážovickém potoku v úseku asi 270 metrů, který sami objevili. Uhynulo několik stovek střevlí a mřenek, desítky hrouzků a pstruhů potočních. Příčinou otravy bylo pravděpodobně nesprávné užití dešťové kanalizace zatím neznámou osobou. Hasiči odebrali vzorky. Spolupracujeme na vyřešení s OŽP Rožnov a s CHKO Beskydy.

Václav Liška – vedoucí dozorčí komise

Fotodokumentace: