Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Výbor místní organizace

Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.
To je ve stručnosti definice hlavní náplně každého výboru místní organizace ČRS podle jejich stanov.

Výbor naší místní organizace má celkem 7 členů. Jejich jmenný seznam spolu s kontaktními daty je uveden v následující tabulce :

Výbor MO ČRS Rožnov pod Radh.
Funkce Jméno a příjmení Telef. spojení E-mail
Předseda Pavel Kocián, Ing. 603 256 734 wilkop@wilkop.eu
Místopředseda Ondřej Jašek, Mgr. 733 619 389 jaseko@seznam.cz
Jednatel Zdeněk Cvikl, Mgr. 605 808 661 zdenek.cvikl@nmvp.cz
Hospodář Martin Holčák, Ing. 732 733 739 MartinHolcak@seznam.cz
Zástupce hospodáře Roman Zuzaňák 737 603 911 zuzanak4@seznam.cz
Zástupce hospodáře Zdeněk Rára 604 158 032 zdenekrara@seznam.cz
Pokladník Tomáš Kocián 777 647 089 kocian.tomas@seznam.cz

Výdej povolenek Zdeněk Cvikl, Mgr. 792 300 414 zdenek.cvikl@nmvp.cz

Kontaktní adresa :

Český rybářský svaz
Místní organizace
Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 15502805

Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace svolání mimořádné členské schůze.
Opět stručná charakteristika náplně práce dozočí komise

Dozorčí komise má v naší organizaci celkem 3 členy.
Jejich jmenný seznam spolu s kontaktními daty je uveden v následující tabulce :

Dozorčí komise MO ČRS Rožnov pod Radh.
Funkce Jméno a příjmení Telef. spojení E-mail
Předseda komise Miroslav Románek 603 209 787 romanek@vmp.cz
Člen komise Martin Javorek 777 229 560 -
Člen komise Václav Liška 725 585 345 vaclav-liska@seznam.cz -