Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zápisy ze schůzí výboru

Výbor místní organizace se podle stanov a jednacího řádu Českého rybářského svazu pravidelně jednou měsičně schází na výborové schůzi. Ve výjímečných případech, vyžadují-li to dané okolnosti, svolává jednatel organizace výborovou schůzi i mimo tyto pravidelné schůze. Účast členů výboru na těchto schůzích je již druhé funkční období poměrně vysoká, v průměru 98 %.

Zápisy z jednotlivých schůzí výboru místní organizace

  Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017   Rok 2018
leden 2015 leden 2016 leden 2017 leden 2018
únor 2015 únor 2016 únor 2017 únor 2018
březen 2015 březen 2016 březen 2017 březen 2018
duben 2015 duben 2016 duben 2017 duben 2018
květen 2015 květen 2016 květen 2017 květen 2018
červen 2015 červen 2016 červen 2017 červen 2018
               
               
září 2015 září 2016 září 2017
říjen 2015 říjen 2016 říjen 2017
listopad 2015 listopad 2016 listopad 2017
prosinec 2015 prosinec 2016 prosinec 2017
 
MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO
  ----------   ----------   ----------   ----------