Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zápisy ze schůzí výboru

Výbor místní organizace se podle stanov a jednacího řádu Českého rybářského svazu pravidelně jednou měsičně schází na výborové schůzi. Ve výjímečných případech, vyžadují-li to dané okolnosti, svolává jednatel organizace výborovou schůzi i mimo tyto pravidelné schůze. Účast členů výboru na těchto schůzích je již druhé funkční období poměrně vysoká, v průměru 98 %.

Zápisy z jednotlivých schůzí výboru místní organizace

  Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017
leden 2014 leden 2015 leden 2016 leden 2017
únor 2014 únor 2015 únor 2016 únor 2017
březen 2014 březen 2015 březen 2016 březen 2017
duben 2014 duben 2015 duben 2016 duben 2017
květen 2014 květen 2015 květen 2016 květen 2017
červen 2014 červen 2015 červen 2016 červen 2017
               
               
září 2014 září 2015 září 2016 září 2017
říjen 2014 říjen 2015 říjen 2016 říjen 2017
listopad 2014 listopad 2015 listopad 2016
prosinec 2014 prosinec 2015 prosinec 2016
 
MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO
        listopad 2014