Změny v popisu revíru pro rok 2020

Dobrý den!

V krátkosti chci jen před nadcházející sezónou upozornit na změny v popisu našeho revíru.

– Na VČS 31.3.2019 jsme si odhlasovali vznik nového hájeného úseku v Rožnově p.R. – OD LETOŠNÍHO ROKU TENTO PLATÍ !!!

Od ústí Hornopaseckého potoka po jez u Eroplánu platí zákaz rybolovu“ – vyznačeno tabulemi.

– Od letošního roku již neplatí na nádrži u Macečků minimální lovná míra candáta

Přeji všem slušným rybářům mnoho pěkných zážitků u vody.

Martin Holčák

!!! INDIVIDUÁLNÍ VÝDEJ POVOLENEK !!!

Vážení členové, vzhledem k nastalé situaci se ruší výdej povolenek 2020 v rybářské Boudě v Rožnově p.R. v uvedených termínech.

Výdej povolenek bude až do odvolání probíhat individuálně.

Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail  cvikl2@vmp.cz

Sledujte naše webové stránky !!!!     http://www.crs-roznov.cz

Věřím, že to společně zvládneme.

S pozdravem Petrův zdar

Mgr. Zdeněk Cvikl

                                                              jednatel ČRS, z.s., MO Rožnov p.R.

Informace Ministerstva zemědělství – Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Hospodářské zásahy v revíru 2020

Od soboty 29.února 2020 začal hospodářský odbor MO Rožnov provádět každoroční činnosti na revíru 473002, související se slovováním chovných potoků a přípravou na vysazování plůdku. Případní zájemci o výpomoc (odpracování brigádnické povinnosti) se mohou hlásit u hospodáře MO – Ing. Martina Holčáka na tel. 732 733 739, emailem MartinHolcak@seznam.cz, popřípadě pomoci formuláře

http://www.crs-roznov.cz/wordpress/evidence-zajemcu-o-brigady/

Výzva Dozorčí komise MO Rožnov

Předseda dozorčí komise vyzývá zájemce z řady členů MO, aby doplnili volné místo v dozorčí komisi, která momentálně pracuje jen v počtu 2 členů. Případní noví členové budou navržení na Výroční členské schůzi, 22.03.2020, kdy proběhnou doplňující volby. Zájemci se mohou hlásit přímo předsedovi dozorčí komise, panu Miroslavu Románkovi, romanek@vmp.cz, popřípadě na tel. 603 209 787.

Dětské rybářské závody 28.března 2020

Výbor MO Rožnov pod Radhoštěm pořádá v sobotu, 28. března 2020 již tradiční dětské rybářské závody. V letošním roce proběhnou na rybníčku v Mlýnské dolině, v areálu Národního muzea v přírodě. Více info podá pan Roman Zuzaňák. Níže je odkaz na stažení pozvánky.