Výsledek jednání LČR- přibližování dřeva a a potoky

Zdravím pánové. V příloze zasílám konečně – konečnou a všemi stranami odsouhlasenou a podepsanou oficiální verzi  výsledku jednání mezi LČR a MO ČRS Rožnov p/R, tedy námi i CHKO Beskydy, ohledně problematiky těžby a přibližování dřeva a jejich dopadů na vodní toky – dospěli jsme k jistému kompromisu. Měla by být tedy závazná. Věřím, že se je podaří prosadit i v praxi pokud to situace v lesích bude vyžadovat. 
Chtěl bych poděkovat – Ing. Pavlu Popelářovi (CHKO) za organizaci a vedení jednání. Mgr. Miroslavu Kubínovi (CHKO) a Ing. Danielu Gebauerovi (ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko)  za podporu našich společných argumentů. A samozřejmě i Ing. Zdeňkovi Kneislovi a Ing. Liboru Dobešovi (LČR) za ochotu sednout si k jednacímu stolu.
                                 Vašek Liška, pověřený člen pro věci vodoprávní

Zpráva o činnosti odboru ČVaŽP za rok 2020, jakožto součást Zprávy o činnosti ÚS ČRS Ostrava za minulý rok

Dobrý den, přikládám Zprávu o činnosti odboru ČVaŽP za rok 2020, jakožto součást Zprávy o činnosti ÚS ČRS Ostrava za minulý rok, která se bude předkládat delegátům konference.

S pozdravem,

Karla Gabalová

Český rybářský svaz, z.s.,

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Tel. : +420 596620583, +420 723471816

!!! Úhyn na toku Kněhyně !!!

V pátek, 30. července kolem poledne byl zjištěn úhyn ryb řece Kněhyně a to několik stovek metrů nad restaurací Zavadilka.
Bezprostředně po zjištění byli kontaktováni pracovníci odboru ŽP z Rožnova p/R a také hasiči, kteří odebrali nezbytné vzorky pro následný rozbor ve specializované laboratoři.
O sběr přibližně 400 kusů uhynulých pstruhů a několik vranek se ještě v průběhu soboty postaral člen výboru MO Rožnov p/R, pan Zdeněk Rára.

Fotodokumentace úhynu na Kněhyni

Zpráva člena Dozorčí komise MO Rožnov, pana Václava Lišky, který má nastarost věci pro vodoprávní řízení v zájmu ochrany rybí obsádky

Bohužel nás postihla nemilá událost- úhyn ryb na Kněhyni, pár set metrů nad Zavadilkou u kempu pod Pustevnami.-gps  začátek  49.4479500N, 18.2685606E    konec 49.4425786N, 18.2632417E

V pátek kolem 14. hodiny Ožp a hasiči odebrali vzorky na místě rychlým rozborem vše v pořádku, a posbírali asi 100 ks ryb. Dále budou probíhat rozbory vzorků vody a ryb ve specializované laboratoři- uvidíme co ukáže a jestli na něho ukáže. 

Musím velice  poděkovat M. Košútovi, že nás neprodleně o události informoval, hospodáři M. Holčákovi za organizaci v nepřehledných podmínkách, R. Zuzaňákovi za cenné informace o místě a v neposlední řadě Z. Rárovi, který sám  vyčistil inkriminovaný úsek ještě v sobotu od uhynulých ryb-což považuji za heroický výkon- dělalo to 300-400ks pstruha potočního a nějaká vranka obecná.


Zároveň přeposílám i email co odesílám vedoucí odboru Ožp Rožnov jež má danou věc v šetření, včetně fotodokumentace.
                                                                            Pokud možno, přeji všem klidné dny, Vašek Liška ———- Původní e-mail ———-
Od: vaclav-liska@seznam.cz
Komu: Šulová Věra <vera.sulova@roznov.cz>
Datum: 1. 8. 2021 11:07:50
Předmět: Úhyn Kněhyně

Dobrý den, paní Šulová. V pátek v podvečer jsem neúspěšně hledal místo úhynu- byl jsem výš, měl jsem  kusé informace. V sobotu ráno po doplnění informací o přesném místě úhynu ryb dle  čísla nemovitosti a katastrální mapy na potoku Kněhyně, jsem se tam vypravil a místo úhynu jsem  našel. A zjistil jsem následující.
Pátek:1)Odpadní výpusť do Kněhyně u rekreačního střediska v Kněhyních- pod ní nalezen uhynulý exemplář  ohrožené vranky obecné- gps 49.4552342N, 18.2764381E – viz. foto1 a 2.- toto s Vámi řešeným úhynem nesouvisí- ale je nutno prověřit, zda se jedná o evidované a povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle Vodního zákona.
Sobota:1)Začátek Vámi řešeného úhynu ryb- Prostřední Bečva, tok Kněhyně, u chaty ev. č 16, nad kempem pod Pustevnami- gps 49.4479444N, 18.2685431E. Na daném místě na břehu potoka probíhaly terénní úpravy, jsou tam pokácené stromy a stavba, podle poklopů vede poblíž i kanalizace-viz foto 3. Níž po proudu je možných příčin  znečištění víc, ale počátek úhynu  je poměrně jasně ohraničený- necháme to na šetření a nad mostkem jsem již žádné mrtvé ryby neobjevil. Ovšem od tohoto úseku směrem po proudu až pod  kemp pod Pustevnami byly ryby roztroušeny v korytě toku – jednalo se o pstruhy potoční všech věkových kategorií a odhadoval jsem to na desítky ryb. cca 50-100-viz foto 4. Ryby níže po proudu nad soutokem s Bečvou byly živé a v pořádku, tam jsem žádný úhyn neznamenal. V toku žádná pěna, změna skupenství ani barvy vody, či zápach. Uhynulé ryby i podle jejich vzhledu a podmínek na toku, byly pozůstatku události z pátku.
2)Kontaktoval jsem neprodleně našeho Hospodáře. p. Holčáka a informoval ho o aktuální situaci- ten obratem kontaktoval svého zástupce p. Ráru  a požádal ho aby se pokusil, jako jediný dostupná síla ryby z inkriminovaného úseku vysbírat. Když skončil vyčerpáním, účet činil asi 400ks pstruha potočního a 2ks vranky obecné,  tudíž můj odhad byl  značně podhodnocený, což je velká část populace pstruha v Kněhyni.- viz foto  5, 6, 7, 8. Čímž vznikla na Kněhyni značná ekologická škoda, samozřejmě i hospodářská. 
Pro lepší koordinaci při dalších událostech na našich revírech, kterým se bohužel asi nevyhneme, mezi námi a Vámi, pokud nebudeme v době na Vámi  řešených úhynech ryb, únicích neznámých látek apod. přímo na místě- bych navrhoval toto:
-Neprodleně telefonicky informovat o události přímo hospodáře Mo Črs Rožnov  p/R  p. Holčáka,  či jeho zástupce pana R. Zuzaňáka nebo mne – a poté zaslat přes sms či na meil gps souřadnice události. Pokusíme dle svých možností na místo někoho  vyslat, aby mohl poskytnout součinnost Vám i IZS a domluvit případný další postup, pokud nebude moci dorazit včas, bude se moci místo aspoň prohlédnout co nejdříve dodatečně – což se ukázalo nyní, že bylo ku prospěchu věci. Bohužel každá havárie či úhyn na toku bohužel vždy nerespektuje pracovní dobu   občanských zaměstnání a jiné aktivity našich členů i tak  vždy děláme v rámci možností maximum.

Kontakt: Ing. Martin Holčák 732 733 739  MartinHolcak@seznam.cz              Roman Zuzaňák    737 603 911  zuzanak4@seznam.cz                 Václav Liška   725 585 345  vaclav-liska@seznam.cz


 Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci, dobře odvedenou práci a že nás  budete průběžně v této jako i v jiných věcech průběžně informovat o průběhu šetření. A oznámíte nám na výše uvedené kontakty, pokud se zas něco stane na tocích jež jsou našimi revíry.
                                                        Václav Liška, pověřený člen Mo Črs Rožnov p/R                                                        pro věci vodoprávní řízení v zájmu ochrany rybí obsádky

Výsledek rozboru vody po úhynu v Kněhyni

Vážený pane Liško,

k úhynu ryb v potoce Kněhyně z 30.7.2021 sděluji následující:

  • dle výsledků rozboru vody z potoka Kněhyně voda splňovala limity NV č. 401/202015 Sb., přílohy č. 3  Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody ve všech ukazatelích s výjimkou rozpuštěného kyslíku, kde byla naměřena hodnota 8,6 mg/l (limit je > 9 mg/l], teplota vody v době úhynu byla změřena 22°C
  • pitva mrtvých ryb neprokázala přítomnost parazitů ani úhyn způsobený přítomností toxické látky. Pravděpodobnou příčinou úhynu byla změna prostředí způsobená vysokou teplotou vody a tím sníženým obsahem kyslíku ve vodě.

S pozdravem

Ing. Věra Šulová

Vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Tel. 571 661 257

!!! Genetika pstruha na revíru Rožnovská Bečva 2 !!!

Náš revír byl zařazen do lokalit, kde budou letos pracovníci z Akadamie věd provádět odběry pro výzkum genetiky pstruha obecného. Bude proveden odlov na minimálně jednom stometrovém úseku toku Bečvy. Odlovené lososovité ryby budou změřeny a zváženy a určité části odlovených potočáků bude odebrán vzorek ploutve pro genetickou analýzu. Všechny ryby budou pak následně vráceny zpět.
Odlov mají akademici naplánovaný na úterý 27.7. v dopoledních hodinách (cca9:30) na Prostřední Bečvě.

Prosím vedoucího rybářské stráže, aby se tato informace dostala ke členům RS.

Odlovu se za naši MO zúčastní (jen jako pozorovatel) pan Zdeněk Rára.

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák

Zarybnění revíru – duben 2021

Zarybnění našeho revíru probíhá podle plánu.

Z chovných potoků bylo letos vysazeno 1 158ks násady pstruha obecného.

Těsně před zahájením pstruhové sezóny pak vysazeno 100kg Po z farmového chovu a 150kg tržního Pd.

Lososovitou rybou tak byla dostatečně zarybněna jak přehrada Horní Bečva, tak lovný tok.

V 16. týdnu proběhlo jarní zavezení kapra do přehrady v objemu 600kg.

Z důvodu přetrvávajících nízkých teplot je mírně opožděn vývoj letošního plůdku Po. Do potoků bude vysazen jakmile to jeho stav a zároveň počasí (množství vody) dovolí.

Díky všem, kteří se na hospodářských prácech podíleli.

Martin Holčák, hospodář MO