Podrobné informace k platbám povolenek pro rok 2021

Před několika lety byl v naší místní organizaci zaveden bezhotovostní platební styk při placení členských příspěvků, brigádnické povinnosti a placení jednotlivých povolenek. Toto opatření výrazně přispělo ke zkvalitnění evidence plateb, dále evidence vydaných povolenek a aktuálního stavu členské základny.

Proto bylo rozhodnuto, že veškeré platby našich členů se budou realizovat pouze tímto bezhotovostním platebním stykem.

Bezhotovostní platební styk lze v podstatě uskutečnit dvěma způsoby :

Převodem příslušné částky a to příkazem k úhradě z běžného účtu plátce na účet naší organizace. V tomto případě je nutné správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném v Informacích k platbám

Složením příslušné částky na účet naší organizace prostřednictvím poštovní složenky a to na přepážce libovolné české pošty. Na složence je nutno správně zadat variabilní a specifický symbol podle návodu uvedeném v Informacích k platbám

Ve všech případech je nutné vždy správně vyplnit kromě příslušné částky i tyto následující údaje :

číslo účtu příjemce, v tomto případě : 209186037
kód banky : 0300 (na poštovní vkladové složence již předtištěno)
variabilní symbol (V. symbol) – Vaše číslo členského průkazu
specifický symbol (S. symbol) – podle druhu platby – viz návod v Informacích k platbám
konstantní symbol (K. symbol) – zde vyplňte 0308
Název účtu (pouze u poštovní vkladové složenky – zde vepište CRS MO ROZNOV (velkými tiskacími písmeny bez diakritiky)

Poznámka : U novějších vkladových složenek je již číslo a název účtu předtištěno.

Vkladový list, který je návodem na správné sestavení specifického symbolu je k dispozici na stránce TISKOPISY..

Vkladový list, včetně složenky je také dostupný v trafice na ulici mezi poštou a náměstím v Rožnově p/R a také v prodejně rybářských potřeb FREE FISHING na Meziříčké ulici v Rožnově p/R.

Termíny plateb

Povinnou platbou pro každého člena ČRS je platba členské povinnosti (členské známky) a splnění brigádnické povinnosti (a to i v případě, kdy člen nepožaduje povolenky k rybolovu).

TERMÍN PLATBY ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ :
NEJPOZDĚJI DO KONCE DUBNA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU


Nesplněním členských povinností v uvedeném termínu končí členství v Českém rybářském svazu !!!

Brigádnická povinnost platí pro všechny členy naší MO s výjimkou dětí invalidních důchodců, držitelů průkazky ZTP a starobních důchodců od 70 let.

Podrobné informace o výši plateb členských známek a brigádnické povinnosti, včetně kompletního ceníku povolenek naleznete na stránce CENÍK A VÝDEJ POVOLENEK.