Ceník a výdej povolenek pro rok 2021

Podmínkou členství v ČRS je zaplacení členské známky a splnění brigádnické povinnosti (i pokud člen nevyžaduje povolenky k rybolovu) nejpozději do konce dubna daného roku!

Výše čl.známky a brigádnické povinnosti Členská známka Brigád.povinnost
Dospělý člen – muž 500 ,- Kč 10 hodin
Dospělý člen – žena do 59 let (včetně) 500 ,- Kč 5 hodin
Dospělý člen – žena od 60 let (včetně)***) 500 ,- Kč
Starobní důchodce do 62 let (včetně) 500 ,- Kč 10 hodin
Starobní důchodce od 63 let do 70 let (včetně) *) 500 ,- Kč 5 hodin
Starobní důchodce od 70 let (včetně) **) 500 ,- Kč
Invalidní důchodce 500 ,- Kč
Držitel průkazu ZTP 500 ,- Kč
Mládež do 18 let 200 ,- Kč 5 hodin
Student 500 ,- Kč
(do 18 let 200,- Kč)
do 18 let – 5 hodin
nad 18 let – 10 hodin
Děti do 15 let 100 ,- Kč

admin

*) Do této kategorie patří ti členové, kteří v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 63 let.
**) Do této kategorie patří ti členové, kteří v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 70 let.
***) Do této kategorie patří ti členové – ženy, které v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 60 let – viz usnesení z členské schůze MO Rožnov p.R. ze dne 19.3.2017

Pokud člen neodpracuje brigádnické hodiny, je povinen splnit brigádnickou povinost zaplacením částky 100 Kč za každou hodinu.

Ceník povolenek pro rok 2021

CENY POVOLENEK PRO ROK 2021

FRR – FOND ROZVOJE REVÍRU

V roce 2021 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč, a to v případě:

– je narozen v roce 2005 a dříve        
– je vlastníkem libovolné roční povolenky

– platba člena bude prováděna bezhotovostně – viz. upravené Informace k platbám povolenek a členské známky + FRR pro rok 2021                    

INFORMACE K PLATBÁM POVOLENEK A ČLENSKÉ ZNÁMKY + FRR PRO ROK 2021

TERMÍNY PRO VÝDEJ POVOLENEK V ROCE 2021

Výdej povolenek probíhá v objektu naší MO – Rybářská „Bouda“, Palackého 2678, Rožnov p.R. v těchto termínech :čas kontakt
Středa 6.1. 2021 od 15.30 hod. do 17.00 hod. Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze po předchozí telefonické domluvě – Mgr. Cvikl Zdeněk ( mobil : 605 808 661 ).
Pondělí 11.01. od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 18.01. od 15.30 hod. do 17.00 hod. Vše se bude odvíjet v závislosti na situaci s epidemií koronaviru.
Pondělí 01.02. od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.02. od 15.30 hod. do 17.00 hod. Sledujte webové stránky a informační nástěnky naší organizace.
Pondělí 08.03. od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 22.03. od 15.30 hod. do 17.00 hod. Opatření v rámci koronaviru:
Pondělí 12.04. od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí od 15.30 hod. do 17.00 hod. Při výdeji povolenky pouze 1 osoba,
Pondělí 19.04. od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Pondělí 03.05. od 15.30 hod. do 17.00 hod. Před vstupem do Boudy dodržovat rozestupy
Pondělí 17.05. od 15.30 hod. do 17.00 hod. 1 člen může vyzvednout i více povolenek pro kolegy

Krátkodobé povolenky pro rok 2021

Prodej krátkodobých povolenek je zajišťován na dvou místech :

V Rožnově p/R zajišťuje prodej krátkodobých povolenek pan Mgr. Zdeněk Cvikl a to v úředních hodinách – v objektu MO ČRS (vedle pěšího mostu přes Bečvu) nebo po předchozí dohodě – tel. 605808661.

Prodej krátkodobých povolenek v Rožnově

Na Horní Bečvě je zajištěn prodej krátkodobých povolenek v objektu lékárny a to v pracovních dnech od 8.00 hod do 15.30 hod. Mimo tuto dobu pouze po předchozí telefonické dohodě s panem Jiřím Holzerem
tel. 725 667 446 , e-mail: HolzerJiri@seznam.cz

Prodej krátkodobých povolenek na Horní Bečvě