Ceník a výdej povolenek v roce 2022

!!!! V pondělí, 24.04.2022 bude zkrácená doba výdeje povolenek – 15:00 – 15:45 hod!!

V pondělí, 25.04.2022 bude zkrácená doba výdeje povolenek, a to:

Od 15:00 do 15:45 hod.

Domluvu náhradního termínu řešte telefonicky s výdejcem povolenek, panem Mgr.Zdeňkem Cviklem, telefonicky 605808661.

Platby přijaté v letošním roce by činily problémy v již uzavřeném účetnictví za rok 2021!

Děkujeme za pochopení!

Podmínkou členství v ČRS je zaplacení členské známky a splnění brigádnické povinnosti (i pokud člen nevyžaduje povolenky k rybolovu) nejpozději do konce dubna daného roku!

Výše čl.známky a brigádnické povinnostiČlenská známkaBrigád.povinnost
Dospělý člen – muž500 ,- Kč10 hodin
Dospělý člen – žena do 59 let (včetně)500 ,- Kč5 hodin
Dospělý člen – žena od 60 let (včetně)***)500 ,- Kč
Starobní důchodce do 62 let (včetně)500 ,- Kč10 hodin
Starobní důchodce od 63 let do 70 let (včetně) *)500 ,- Kč5 hodin
Starobní důchodce od 70 let (včetně) **)500 ,- Kč
Invalidní důchodce500 ,- Kč
Držitel průkazu ZTP500 ,- Kč
Mládež do 18 let200 ,- Kč5 hodin
Student500 ,- Kč
(do 18 let 200,- Kč)
do 18 let – 5 hodin
nad 18 let – 10 hodin
Děti do 15 let100 ,- Kč

admin

*) Do této kategorie patří ti členové, kteří v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 63 let.
**) Do této kategorie patří ti členové, kteří v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 70 let.
***) Do této kategorie patří ti členové – ženy, které v průběhu daného kalendářního roku dosáhnou 60 let – viz usnesení z členské schůze MO Rožnov p.R. ze dne 19.3.2017

Pokud člen neodpracuje brigádnické hodiny, je povinen splnit brigádnickou povinost zaplacením částky 100 Kč za každou hodinu.

Ceník povolenek pro rok 2022cenik_povolenek_2022-1STÁHNOUT

FRR – FOND ROZVOJE REVÍRU

V roce 2022 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč, a to v případě:

– je narozen v roce 2006 a dříve        
– je vlastníkem libovolné roční povolenky

– platba člena bude prováděna bezhotovostně – viz. upravené Informace k platbám povolenek a členské známky + FRR pro rok 2022                   

INFORMACE K PLATBÁM POVOLENEK A ČLENSKÉ ZNÁMKY + FRR PRO ROK 2022


TERMÍNY PRO VÝDEJ POVOLENEK V ROCE 2022

Vydej-povolenek-2022-2STÁHNOUT

Krátkodobé povolenky pro rok 2022

Prodej krátkodobých povolenek je zajišťován na dvou místech :

V Rožnově p/R zajišťuje prodej krátkodobých povolenek pan Mgr. Zdeněk Cvikl a to v úředních hodinách – v objektu MO ČRS (vedle pěšího mostu přes Bečvu) nebo po předchozí dohodě – tel. 605808661.

Prodej krátkodobých povolenek v RožnověNa Horní Bečvě je zajištěn prodej krátkodobých povolenek v objektu lékárny a to v pracovních dnech od 8.00 hod do 15.30 hod. Mimo tuto dobu pouze po předchozí telefonické dohodě s panem Jiřím Holzerem
tel. 725 667 446 , e-mail: HolzerJiri@seznam.cz

Prodej krátkodobých povolenek na Horní Bečvě