!!! Úhyn na toku Kněhyně !!!

V pátek, 30. července kolem poledne byl zjištěn úhyn ryb řece Kněhyně a to několik stovek metrů nad restaurací Zavadilka.
Bezprostředně po zjištění byli kontaktováni pracovníci odboru ŽP z Rožnova p/R a také hasiči, kteří odebrali nezbytné vzorky pro následný rozbor ve specializované laboratoři.
O sběr přibližně 400 kusů uhynulých pstruhů a několik vranek se ještě v průběhu soboty postaral člen výboru MO Rožnov p/R, pan Zdeněk Rára.

Fotodokumentace úhynu na Kněhyni

Zpráva člena Dozorčí komise MO Rožnov, pana Václava Lišky, který má nastarost věci pro vodoprávní řízení v zájmu ochrany rybí obsádky

Bohužel nás postihla nemilá událost- úhyn ryb na Kněhyni, pár set metrů nad Zavadilkou u kempu pod Pustevnami.-gps  začátek  49.4479500N, 18.2685606E    konec 49.4425786N, 18.2632417E

V pátek kolem 14. hodiny Ožp a hasiči odebrali vzorky na místě rychlým rozborem vše v pořádku, a posbírali asi 100 ks ryb. Dále budou probíhat rozbory vzorků vody a ryb ve specializované laboratoři- uvidíme co ukáže a jestli na něho ukáže. 

Musím velice  poděkovat M. Košútovi, že nás neprodleně o události informoval, hospodáři M. Holčákovi za organizaci v nepřehledných podmínkách, R. Zuzaňákovi za cenné informace o místě a v neposlední řadě Z. Rárovi, který sám  vyčistil inkriminovaný úsek ještě v sobotu od uhynulých ryb-což považuji za heroický výkon- dělalo to 300-400ks pstruha potočního a nějaká vranka obecná.


Zároveň přeposílám i email co odesílám vedoucí odboru Ožp Rožnov jež má danou věc v šetření, včetně fotodokumentace.
                                                                            Pokud možno, přeji všem klidné dny, Vašek Liška ———- Původní e-mail ———-
Od: vaclav-liska@seznam.cz
Komu: Šulová Věra <vera.sulova@roznov.cz>
Datum: 1. 8. 2021 11:07:50
Předmět: Úhyn Kněhyně

Dobrý den, paní Šulová. V pátek v podvečer jsem neúspěšně hledal místo úhynu- byl jsem výš, měl jsem  kusé informace. V sobotu ráno po doplnění informací o přesném místě úhynu ryb dle  čísla nemovitosti a katastrální mapy na potoku Kněhyně, jsem se tam vypravil a místo úhynu jsem  našel. A zjistil jsem následující.
Pátek:1)Odpadní výpusť do Kněhyně u rekreačního střediska v Kněhyních- pod ní nalezen uhynulý exemplář  ohrožené vranky obecné- gps 49.4552342N, 18.2764381E – viz. foto1 a 2.- toto s Vámi řešeným úhynem nesouvisí- ale je nutno prověřit, zda se jedná o evidované a povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle Vodního zákona.
Sobota:1)Začátek Vámi řešeného úhynu ryb- Prostřední Bečva, tok Kněhyně, u chaty ev. č 16, nad kempem pod Pustevnami- gps 49.4479444N, 18.2685431E. Na daném místě na břehu potoka probíhaly terénní úpravy, jsou tam pokácené stromy a stavba, podle poklopů vede poblíž i kanalizace-viz foto 3. Níž po proudu je možných příčin  znečištění víc, ale počátek úhynu  je poměrně jasně ohraničený- necháme to na šetření a nad mostkem jsem již žádné mrtvé ryby neobjevil. Ovšem od tohoto úseku směrem po proudu až pod  kemp pod Pustevnami byly ryby roztroušeny v korytě toku – jednalo se o pstruhy potoční všech věkových kategorií a odhadoval jsem to na desítky ryb. cca 50-100-viz foto 4. Ryby níže po proudu nad soutokem s Bečvou byly živé a v pořádku, tam jsem žádný úhyn neznamenal. V toku žádná pěna, změna skupenství ani barvy vody, či zápach. Uhynulé ryby i podle jejich vzhledu a podmínek na toku, byly pozůstatku události z pátku.
2)Kontaktoval jsem neprodleně našeho Hospodáře. p. Holčáka a informoval ho o aktuální situaci- ten obratem kontaktoval svého zástupce p. Ráru  a požádal ho aby se pokusil, jako jediný dostupná síla ryby z inkriminovaného úseku vysbírat. Když skončil vyčerpáním, účet činil asi 400ks pstruha potočního a 2ks vranky obecné,  tudíž můj odhad byl  značně podhodnocený, což je velká část populace pstruha v Kněhyni.- viz foto  5, 6, 7, 8. Čímž vznikla na Kněhyni značná ekologická škoda, samozřejmě i hospodářská. 
Pro lepší koordinaci při dalších událostech na našich revírech, kterým se bohužel asi nevyhneme, mezi námi a Vámi, pokud nebudeme v době na Vámi  řešených úhynech ryb, únicích neznámých látek apod. přímo na místě- bych navrhoval toto:
-Neprodleně telefonicky informovat o události přímo hospodáře Mo Črs Rožnov  p/R  p. Holčáka,  či jeho zástupce pana R. Zuzaňáka nebo mne – a poté zaslat přes sms či na meil gps souřadnice události. Pokusíme dle svých možností na místo někoho  vyslat, aby mohl poskytnout součinnost Vám i IZS a domluvit případný další postup, pokud nebude moci dorazit včas, bude se moci místo aspoň prohlédnout co nejdříve dodatečně – což se ukázalo nyní, že bylo ku prospěchu věci. Bohužel každá havárie či úhyn na toku bohužel vždy nerespektuje pracovní dobu   občanských zaměstnání a jiné aktivity našich členů i tak  vždy děláme v rámci možností maximum.

Kontakt: Ing. Martin Holčák 732 733 739  MartinHolcak@seznam.cz              Roman Zuzaňák    737 603 911  zuzanak4@seznam.cz                 Václav Liška   725 585 345  vaclav-liska@seznam.cz


 Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci, dobře odvedenou práci a že nás  budete průběžně v této jako i v jiných věcech průběžně informovat o průběhu šetření. A oznámíte nám na výše uvedené kontakty, pokud se zas něco stane na tocích jež jsou našimi revíry.
                                                        Václav Liška, pověřený člen Mo Črs Rožnov p/R                                                        pro věci vodoprávní řízení v zájmu ochrany rybí obsádky

Výsledek rozboru vody po úhynu v Kněhyni

Vážený pane Liško,

k úhynu ryb v potoce Kněhyně z 30.7.2021 sděluji následující:

  • dle výsledků rozboru vody z potoka Kněhyně voda splňovala limity NV č. 401/202015 Sb., přílohy č. 3  Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody ve všech ukazatelích s výjimkou rozpuštěného kyslíku, kde byla naměřena hodnota 8,6 mg/l (limit je > 9 mg/l], teplota vody v době úhynu byla změřena 22°C
  • pitva mrtvých ryb neprokázala přítomnost parazitů ani úhyn způsobený přítomností toxické látky. Pravděpodobnou příčinou úhynu byla změna prostředí způsobená vysokou teplotou vody a tím sníženým obsahem kyslíku ve vodě.

S pozdravem

Ing. Věra Šulová

Vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Tel. 571 661 257

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *