!!! Genetika pstruha na revíru Rožnovská Bečva 2 !!!

Náš revír byl zařazen do lokalit, kde budou letos pracovníci z Akadamie věd provádět odběry pro výzkum genetiky pstruha obecného. Bude proveden odlov na minimálně jednom stometrovém úseku toku Bečvy. Odlovené lososovité ryby budou změřeny a zváženy a určité části odlovených potočáků bude odebrán vzorek ploutve pro genetickou analýzu. Všechny ryby budou pak následně vráceny zpět.
Odlov mají akademici naplánovaný na úterý 27.7. v dopoledních hodinách (cca9:30) na Prostřední Bečvě.

Prosím vedoucího rybářské stráže, aby se tato informace dostala ke členům RS.

Odlovu se za naši MO zúčastní (jen jako pozorovatel) pan Zdeněk Rára.

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *