Aktualizace : 21.10.2016

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


Zákaz rybolovu na přehradě Horní Bečva
od 24.10.2016 do 6.11.2016 včetně z důvodu podzimního vysazování ryb.
Lov lososovitých ryb na umělou mušku povolen.


Chráněná vydra nám likviduje pstruhy
Redakční článek k problematice vodních predátorů byl zveřejněn na IDNES.
Podrobnosti
iDNES.cz - Zlínský kraj


Programová podpora města Rožnov p/R
Na základě žádosti výboru naší MO byla naší MO poskytnuta městem Rožnov p/R programová podpora ve výši 8.540 Kč, určená na částečnou úhradu nákladů Rybářských závodů dětí v roce 2016.


Rybářské závody dětí
z našeho rybářského kroužku se uskutečnily v sobotu 9. dubna v areálu Mlýnská dolina ve Valašském muzeu.
Podrobnosti Valašský deník


Přehledy o úlovcích na našem revíru v roce 2015
a to jak našich členů, tak členů z cizích MO jsou nyní k dispozici na stránce
Statistika