Aktualizace : 26.6.2017

Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm
Několik vět o výkonu rybářského práva
místní organizace ČRS na revíru Bečva Rožnovská č. 2,
(v soupisu revírů č. 473 002)
Ryby chovat ...
Revír je výhradně vodou pstruhovou, tedy s obsádkou lososovitých ryb - pstruha potočního, lipana podhorního a pstruha duhového. Pouze na přehradě Horní Bečva je jako doplňková ryba kapr obecný a lín. Nezřídka se tu uloví amur a maréna. Jen pstruh potoční je odchováván v přítocích hlavního toku, ostatní druhy ryb se nakupují jako násada.

Ryby chránit ...
O ochranu revíru se starají členové rybářské stráže. Nejsou úzce zaměřeni jen na kontrolu rybářů a postih pytláků, jejich úkolem je chránit řeku a její přítoky jako ekosystém v nejširším slova smyslu.

Ryby lovit a sobě přivlastňovat ...
I u nás je pochopitelně lov ryb upraven obecně platnými předpisy vycházejícími z nové prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb k zákonu č. 99/2004 Sb.

O našem revíru a o tom jak si místní organizace v průběhu desítek let ve výkonu rybářského práva vedla a vede se dozvíte z následujících stránek


ANONCE


ZDRAŽIT ČI NEZDRAŽIT POVOLENKY
to není oč tu běží
Krátké zamyšlení nad současnou situací po poslední územní konferenci je k dispozici na stránce -
Aktuální informace


KONFERENCE NAŠEHO ÚZEMNÍHO SVAZU
květen 2017
Dne 27. května proběhla konference delegátů všech MO našeho územního svazu
Podstatné informace, jako
  • Plnění rozpočtu
  • Návrh rozpočtu
  • Kalkulace povolenek
  • Zápis a usnesení
jsou k dispozici na stránce -
Aktuální informace


ZMĚNA LOVNÉ MÍRY pstruha obecného
Seznam revírů našeho územního svazu, kde od 1.1.2017 platí nová lovná míra pstruha obecného je k dispozici na stránce
Aktuální informace


OSTATNÍ INFORMACE K NOVÉ SEZÓNĚ 2017
Naše webové stránky byly doplněny o všechny potřebné informace k nadcházející lovecké sezóně 2017.
Ceník povolenek a výdejní termíny jsou k dispozici na stránce
Ceník a výdej povolenek,

Nové Vkladové listy lze stáhnout na stránce Tiskopisy, přihlášky,

Ostatní informace jsou k dispozici na stránce Podrobné informace k platbám,

Informace o prodeji krátkodobých povolenek jsou k dispozici na stránce Krátkodobé povolenky